Zorg

St. Clare Childrenshome

Vanaf de oprichting van Amara Foundation, 2008, bieden we ondersteuning aan het St. Clare Childrenshome. De eerste jaren werkten we samen met zuster Philomena, de leidinggevende.
Vanaf 2010 is zuster Lucy haar opvolgster.
st-clare-in-de-verte

St. Clare Childrenshome is sinds december 2011 gevestigd aan de rand van de stad Kisumu. De zusters Franciscanessen hadden daar een groot stuk land in bezit en een Italiaanse sponsor uit Engeland heeft hier een ruim opgezet complex gebouwd.
Het complex bestaat uit verschillende gebouwen op een groot stuk land:
een grote eetzaal met aangrenzende keuken en voorraadkamer, twee slaapzalen, met een hal met elkaar verbonden, een was/doucheruimte en een toiletgroep, een gebouw voor de medische post, een gebouw met twee kantoren en een opslagruimte, waarin de maatschappelijk werkster,
de administratieve medewerkster en zuster Lucy de leidinggevende een werkruimte hebben, vijf klaslokalen, een gebouw voor grote opslag met daarbij enkele logeerkamers voor familieleden van de kinderen, en een gebouw waarin een aantal zusters Franciscanessen gehuisvest zijn.
Het geheel is ruim van opzet. Er is veel speelruimte voor de kinderen. In 2014 hebben we met hulp van een sponsor hier een prachtige speeltuin kunnen bouwen.

st-clare-kids-op-schommel
Zuster Lucy heeft met haar werkers een groot stuk grond in cultuur gebracht. Een gedeelte is in gebruik als groentetuin, er wordt mais verbouwd en er staan fruitbomen.
Er is een kippenhok gebouwd en een onderkomen voor de koe.

In het St. Clare Childrens home wonen kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Het aantal is wisselend doordat er regelmatig kinderen naar het weeshuis worden gebracht en er ook kinderen teruggeplaatst worden bij hun familie. Het aantal ligt meestal rond de 70.
Op het terrein is een basisschool met vijf verschillende niveaugroepen. De zogenaamde “nursery school” en de groepen 1, 2, 3 en 4 van de “primary school”. De “nursery school” is vergelijkbaar met onze groep 1. Jonge kinderen die voorbereid worden om met leren te beginnen.

Sinds de verhuizing naar de nieuwe compound is het aantal medewerkers sterk uitgebreid. De caretakers hebben de dagelijkse zorg voor de kinderen. Zij geven de kinderen te eten, wassen de kleinsten, brengen ’s avonds de kinderen naar bed, poetsen de slaapzaal, dragen zorg voor de school- en speelkleding etc. Zij werken volgens een rooster. ’s Nachts slaapt een van de caretakers bij de kinderen op de slaapzaal.
Het eten wordt bereid door twee koks die afwisselend in dienst zijn.

dagelijkse-beker-pap

Op school zijn leerkrachten aangesteld. Zuster Francisca is nu al enige jaren het hoofd van de school.
De tuinman onderhoudt de compound. Zowel de groentetuin als het grote speelveld, waar het gras, zeker in de natte tijd, regelmatig gemaaid moet worden. In de tijd dat er veel geplant moet worden heeft zuster Lucy losse arbeidskrachten hiervoor in dienst.
Andere functies: maatschappelijk werker, een secretaresse en een chauffeur.
De werknemers bij St. Clare worden betaald volgens de Keniaanse CAO door zuster Lucy. De werknemers krijgen op de dagen dat ze werken een maaltijd op St. Clare.
Wij dragen maandelijks en klein gedeelte (€ 700,-) bij aan deze kostenpost.
Daarnaast ontvangt zuster Lucy maandelijks € 200,- van Amara Foundation voor de aankoop van voedingsmiddelen en € 175,- om de rekeningen van water, elektriciteit en brandhout te betalen.
We bestellen bij SWAP, een organisatie in Kisumu meel met toegevoegde mineralen en vitaminen. Dit meel (Udji) wordt maandelijks bezorgd bij St. Clare. Kosten € 40,- per maand.
We bestellen bij een melkman uit Kisumu 27 liter verse melk per week. Deze melk wordt een keer per weer bezorgd bij St. Clare. Kosten ruim €100,- per maand.
Jaarlijks beslissen we tijdens de bestuursvergadering van september wat het bedrag wordt wat we in het daarop volgende jaar maandelijks doneren. Dit is afhankelijk van de inkomsten.
Zuster Lucy wordt hierover in september geïnformeerd.
Het kindertehuis voert een actief beleid met betrekking tot re-integratie. Daar waar mogelijk wordt met familieleden van de wezen of half-wezen contact opgenomen en worden kinderen bij familie geplaatst. De meeste gezinnen zijn echter erg arm en hebben weinig financiële armslag. De staf van St. Clare kijkt wat er nodig is in het gezin om het mogelijk te maken om een familielid (bijv. kleinkind, of kind van overleden broer /zus) op te kunnen vangen.
Soms betekent dit een donatie om een eigen zaak op te starten of uit te breiden zodat het gezin eigen geld kan genereren, soms betekent het betaling van schoolgeld, verbeteren van huisvesting, betaling van de ziektekosten verzekering voor een familie.
Vanaf 2012 ondersteunt Amara Foundation dit Project re-integratie, financieel. Voor de eerste drie jaar bestond de donatie uit een vast bedrag van maximaal € 5.000,-.
Vanaf 2015 proberen we extra geld te werven voor re-integratie, via oproepen op facebook, werving via de nieuwsbrief en benaderen we rechtstreeks mogelijke sponsors. Zuster Lucy ontvangt het bedrag wat we gedoneerd krijgen. Het grootste gedeelte van het re-integratie geld wordt gebruikt voor betaling van schoolkosten. Op deze manier blijft onderwijs gegarandeerd voor de “pleegkinderen”.
Naast bovengenoemde “vaste afspraken” hebben we gedurende het hele jaar door overleg met zuster Lucy welke speciale behoeftes er zijn. Voor die speciale behoeftes proberen we sponsors te vinden. Enkele voorbeelden: in de nieuwbouw hebben we een kachel gekocht waar met gebruik van minder hout op gekookt kan worden, we hebben een grote watertank aan kunnen schaffen zodat het regenwater opgevangen kan worden, we hebben kledingkasten op de slaapzaal, nieuwe matrassen en nieuwe bedden, meubilair om de klassen in te richten kunnen doneren. We hebben een grote hoeveelheid schoolmaterialen kunnen kopen, methode rekenen, methode taal (Engels en Kiswahili), aardrijkskunde boeken etc. Er staat een prachtige speeltuin dankzij een sponsor. Dit via donaties van organisaties, bedrijven en particulieren die ons steunen.

Onder het Project valt, sinds 2014, ook de St. Francis Primary School.

Via het re-integratie project van St. Clare kwam Amara Foundation in aanraking met deze grote basisschool van 1050 leerlingen. Verschillende kinderen die bij familieleden zijn geplaatst volgen onderwijs op deze kostschool. Tijdens de vakantie gaan de kinderen naar “het pleeggezin” van oom, tante of oma.
Bestuursleden van Amara Foundation maakten kennis met Zuster Linet, de directrice, we besloten op Projectbasis met deze school samen te gaan werken.

Project Inrichten Computerlokaal

In 2014 zijn we sponsors gaan zoeken voor het eerste Project: het inrichten van een computerlokaal op deze locatie. In 2015 hebben we dit project af kunnen ronden. Zowel leerkrachten als kinderen krijgen computerles. Voor leerkrachten een welkome aanvulling van hun kennis, voor de leerlingen een betere aansluiting wanneer zij overstappen naar vervolgonderwijs.

Project Inrichten Bibliotheek

Vanaf dat moment zijn we sponsors gaan zoeken voor het inrichten van een bibliotheek. Dit zowel wat betreft meubilair, materiaal om uitleen mogelijk te maken en heel veel boeken! Medio 2016 zal dit project afgerond worden, dankzij drie geweldige donaties.
Beide projecten dragen eraan bij dat de kwaliteit van onderwijs vergroot wordt.

omputerles-st-francis-hambale-zorg

Project Renovatie Kostschool

Vanaf begin 2016 zijn we actief sponsors aan het benaderen om de vertrekken die gebruikt worden door de kostschoolleerlingen te renoveren. Van de 1050 leerlingen zijn er 350 kinderen die op de “boarding” (kostschool) verblijven. We hopen eind 2016 te kunnen starten met dit derde Project. De slaapzalen, de keuken en de eetzaal zijn toe aan een grondige opknapbeurt. Een aantal bedden en een aantal tafels en banken in de eetzaal zijn dringend aan vervanging toe.

Update project renovatie

Het project renovatie eetzaal is afgerond in januari. U ziet het op de foto: een prachtige, zelfs glimmende vloer en frisse geschilderde muren. Hierbij een woord van dank van zuster Linet, het hoofd van de school.

              

“Please let the sponsors know that we are very thankful for the support they accorded the school. The managing board of St. Francis, teachers, parents and pupils are very happy and grateful for the new face of the dining and social hall. In unison we all say; THANK YOU!!!!”

Amara Foundation blijft op zoek naar donateurs om de kosten van het zorg project te kunnen financieren.