Therapie

Vanaf 2008 financiert Amara Foundation voor een aantal gehandicapte kinderen ergo- en fysiotherapie in het plaatselijke ziekenhuis. De ouders van deze kinderen zijn te arm om zelf de therapie te kunnen betalen. Ook wordt het vervoer van en naar het ziekenhuis en de noodzakelijke hulpmiddelen gefinancierd, indien de ouders dit niet kunnen betalen.

Naast de financiering van therapie zet Amara Foundation zich ook in om andere gehandicapten kinderen en volwassenen te voorzien van de juiste hulpmiddelen, zoals rolstoelen en loopstokken.

De kosten van de therapie worden sinds 1-1-2019 niet meer rechtstreeks door Amara Foundation betaald, maar worden vergoed vanuit de NHIF zorgverzekering. Dit is een zorgverzekering voor een heel gezin. Voor maar €60,- per maand is een heel gezin verzekerd. Hierover is meer te lezen in de update’s bij onderstaande nieuwsberichten. 

De ergotherapeut maakt met de ouders afspraken over de frequentie van de therapie sessies. Dit varieert van 1 keer per week tot 5 keer week. De frequentie heeft te maken met de problematiek van het kind maar ook met de reisafstand. Een aantal kinderen woont op 2 uur reizen van de stad Kisumu. Soms lukt het dat moeder en kind een nacht bij familie in de stad blijven. Dan is er twee achtereenvolgende dagen therapie mogelijk.

de wachtkamer voor de therapie

De wachtkamer voor de therapie: een gezellige ontmoetingsplek voor ouders en kinderen.

Amara Foundation doneert indien nodig een zit-, statafel aan de kinderen van het therapie project. Deze kosten gemiddeld €50,-. De zit-, statafel zorgt er voor dat de kinderen veilig kunnen zitten in de thuissituatie. Daarnaast kunnen ze in de statafel staan, om o.a. de bloedsomloop te stimuleren. De ouders kunnen het kind voor een bepaalde tijdsduur veilig laten zitten of staan.

Zodra het mogelijk is, vaak na enkele jaren therapie, zoeken ouders en ergotherapeut naar een passende onderwijsplek. Voor alle schoolgaande kinderen is tot nu toe een school met bijzondere voorzieningen, afhankelijk van de problematiek van het kind gevonden. Het onderwijs en de daarbij behorende kosten financieren we. Vanaf 1-1-2019 bezoeken 12 kinderen een school / dagopvang.

Sinds 2013 financieren we zogenaamde werkervaringsplekken op de therapie. Afgestudeerde therapeuten ontvangen een vergoeding van Amara Foundation en werken als therapeut. Voor de therapeuten betekent het dat zij werkervaring op doen en dat vergroot de kans op een reguliere baan. Voor de cliënten die gebruik maken van de therapie, zijn er “meer handen” beschikbaar.

Jij kunt jouw steentje bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen. Zo creëer jij mee aan eerlijke zorg en onderwijskansen.  Maak meteen het verschil en doneer!

Voor uitgebreide informatie over de kinderen van het therapie project kunt u hiernaast op een foto van de therapiekinderen klikken. Daarmee gaat u naar de pagina van het desbetreffende kind.

Hulpmiddelen