Hulp aan individuen

Met dit project steunen we enkele individuen met elk hun eigen verhaal.

Dit doen we door middel van een donatie en/of een lening of door het betalen van een opleiding. Het doel is om deze volwassenen de kans te geven een zelfstandig bestaan op te bouwen.

In geval van een lening kan het geld besteed worden aan tijdelijke ondersteuning in levensonderhoud, aan onderdak, aan het starten van een eigen business (vorm van microcredit). Dit met als doel dat zij in de toekomst zichzelf kunnen onderhouden.

Met de mensen die we een donatie of lening hebben gegeven hebben we tot nu toe een plan opgesteld samen met een van onze vaste contactpersonen in Kisumu. Degenen die de donatie en/of lening ontvangen worden gevolgd en ondersteund.

De personen die we nu ondersteunen hebben allen een band met een van de andere projecten.

Een aantal van de individuen