De stichting

Amara Foundation is opgezet na een gezamenlijk verblijf in Kisumu van de eerste drie bestuursleden in maart 2007. Dit betreft Maria, Carmen en Martine.

Het bestuur bestaat uit Evelien Hommes-Romonesco (voorzitter en websitebeheerder), Carmen van Bergen (secretaris), Lisanne Hénuy-Rooijakkers (penningmeester),  Maria Vermeer (PR en contactpersoon vrijwilligers),  en Martine Pool-Plantinga (adviserend lid).

De doelstelling van de stichting is het verlenen van hulp aan ouderloze en gehandicapte kinderen in Kisumu, op het gebied van huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.
Ook het ondersteunen van individuen om ervoor te zorgen dat zij in de toekomst onafhankelijk voor zichzelf kunnen zorgen hoort bij onze doelstellingen.

De stichting houdt uitgaven in eigen hand. Dit wil zeggen dat ingezameld geld niet aan derden wordt overgemaakt, maar dat het ter plekke wordt besteed door bestuursleden of vrijwilligers van de stichting. Dit gaat allemaal in overleg met de leidinggevende van het weeshuis en de therapeut van het ziekenhuis. Alle uitgaven worden verantwoord met bonnen. Reis en verblijf zijn voor bestuursleden en vrijwilligers op eigen kosten.