Belangrijke koerswijziging sinds januari 2018

Met de leidinggevenden van St. Clare heeft er tijdens een werkbezoek van bestuursleden, in februari 2018, een gesprek plaatsgevonden over de veranderende visie met betrekking tot hulp aan kinderen. Zowel vanuit Nederland als vanuit de Keniaanse regering wordt aangedrongen om het aantal plaatsingen in een kinderhuis te minimaliseren. Plaatsing bij familieleden of in de gemeenschap, of een zeer kortdurende plaatsing in een kinderhuis zo dicht mogelijk bij thuis wordt geadviseerd. Daarop aansluitend werd er in 2019 een nieuwe maatregel van de regering ingevoerd. Alle kinderen die in kinderhuizen verblijven MOETEN de schoolvakanties bij familieleden doorbrengen. De leidinggevenden van St. Clare staat achter deze zienswijze, ze ervaren echter vaak dat de ideële visie nog niet 100% haalbaar is. Maar het actieve beleid van zuster Lucy heeft ervoor gezorgd dat vrijwel alle kinderen tijdens vakanties bij familie logeren. 

St. Clare voerde al enkele jaren een actief beleid m.b.t. re-integratie. Om die reden was het aantal kinderen wat daadwerkelijk op St. Clare verblijft al minder geworden. Begin 2018 woonden er gemiddeld nog 50 kinderen op St. Clare.

Uitgaande van genoemde visie is er stapsgewijs een verandering gekomen met betrekking tot de hoogte van de donatie van Amara Foundation voor St. Clare Childrenshome. De financiering is stapsgewijs verminderd. Van een maandelijkse bijdrage van €1075 zijn we teruggegaan naar een maandelijkse bijdrage van €675. 

Vergoeding voor Uji en melk (in de periode dat de koeien onvoldoende melk geven) wordt nog steeds gefinancierd. 

Update 2020

De financiering voor re-integratie is stapsgewijs verhoogd. In 2012 bedroeg deze vergoeding €5.000. In 2020 bedroeg deze vergoeding ruim €12.000. De middelen kunnen worden ingezet voor betaling schoolgeld, ondersteuning van de (pleeg)gezinnen voor bijv. start business, woningverbetering, betaling ziektekostenverzekering etc. De leidinggevenden van St. Clare begeleiden en bewaken dit proces. 

Update 2021

De situatie, maart 2021, is dat er de afgelopen 8 jaar meer dan 80 kinderen zijn (terug)geplaatst bij familie. De kinderen die geplaatst worden bij familie worden door St. Clare nog geruime tijd gevolgd. Amara Foundation ondersteunt ruim 20 families met betaling van schoolgeld voor het bij hen geplaatste kind. De leidinggevende van St. Clare is degene die jaarlijks dit geld rechtstreeks aan de scholen betaald. Onderwijs voor de kinderen blijft op deze manier gegarandeerd. 

In St. Clare Childrenshome wonen op dit moment (voorjaar 2021) tussen de 25-30 kinderen.