Vaste donateur

We zijn op zoek naar vaste donateurs om zo de continuïteit van onze projecten te kunnen waarborgen.
Met het formulier incassomachtiging donateurs machtigt u Amara Foundation om uw vaste donatie per maand, kwartaal of jaar te incasseren. Daarmee bespaart Amara Foundation geld, wat wel betaald moet worden als je zelf geld stort. Met het geld dat bespaart wordt per jaar, kunnen weer therapie of voedsel voor de kinderen betaald worden. Stuur hiervoor het volledig ingevulde en ondertekende formulier per post naar ons op.

U kunt ook helpen door het doen van een Periodoeke gift. Een Periodieke gift is een donatie die volledig aftrekbaar is voor de belastingdienst. U vult dan samen met het bestuur van Amara een formulier ”PERIODIEKE GIFT” in. Amara stuurt u dit formulier toe, u kunt het ook downloaden op de site van de belastingdienst. Er is een formulier voor de sponsor en een formulier voor de ontvanger (Amara). U sluit dan een overeenkomst met Amara en meldt dat u minimaal 5 opeenvolgende jaren een bedrag aan Amara doneert. U bepaalt zelf de hoogte van de donatie (minimaal €60 per jaar). U kunt uw donatie via een incasso laten lopen of zelf het bedrag jaarlijks of in termijnen overmaken op de bankrekening van Amara. Het volledige bedrag, zoals opgenomen in de overeenkomst kunt u jaarlijks volledig aftrekken van de belasting. Wat voor u als donateur een voordeel met zich meebrengt.

Indien u uw donatie liever zelf met een automatische overschrijving aan ons stort, vragen wij u aan te melden als vaste donateur via administratie@amarafoundation.org.
Ons IBAN/bankrekeningnummer is NL52 RABO 0148319394 ten name van Amara Foundation. (zie voor gegevens ook bij contact)
We zijn in het bezit van een ANBI-beschikking, wat betekent dat uw schenking fiscaal aftrekbaar kan zijn. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl of op de website van de belastingdienst.

ANBI-nummer: 815641813
KvK: 02093018