Vaste donateur

We zijn op zoek naar vaste donateurs om zo de continuïteit van onze projecten te kunnen waarborgen.
Met het formulier incassomachtiging donateurs machtigt u Amara Foundation om uw vaste donatie per maand, kwartaal of jaar te incasseren. Daarmee bespaart Amara geld, wat wel betaald moet worden als je zelf geld stort. Met het geld dat bespaart wordt per jaar, kunnen weer therapie of voedsel voor de kinderen betaald worden. Stuur hiervoor het volledig ingevulde en ondertekende formulier per post naar ons op.

Indien u uw donatie liever zelf met een automatische overschrijving aan ons stort, vragen wij u aan te melden als vaste donateur via administratie@amarafoundation.org.
Ons IBAN/bankrekeningnummer is NL52 RABO 0148319394 ten name van Amara Foundation. (zie voor gegevens ook bij contact)
We zijn in het bezit van een ANBI-beschikking, wat betekent dat uw schenking fiscaal aftrekbaar kan zijn. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl of op de website van de belastingdienst.