2019 Project familieopvang

In de bestuursvergadering van februari hebben we het besluit genomen om een familie te gaan ondersteunen die tijdens de vier maanden schoolvakantie vijf kinderen opvangt die in St. Clare verblijven. Op dat moment is besloten dat Maria en Lisanne, tijdens het werkbezoek in maart, de situatie van de familie zouden gaan verkennen m.b.t. welk hulpverleningsplan kunnen we op zetten voor de 5 kinderen die onder St. Clare vallen en hun pleeg/vakantiegezin. Hulp aan het pleeggezin als waardering voor de hulp / steun die zij de kinderen geven. Dit natuurlijk in samenspraak met zuster Lucy en betreffende vakantie/pleegouders.

De achtergrondsituatie van de vijf kinderen:
Het gezin met oorspronkelijk zes kinderen woonden ongeveer 30 km. van de stad Kisumu. Moeder is overleden in 2014. Vader bleef achter met zes kinderen. Hij kon na het overlijden van zijn vrouw de zorg voor zijn kinderen niet aan. De buurt en politie hebben voorjaar 2016, contact met zuster Lucy opgenomen. In die tijd was een van de zes kinderen al overleden. Met name de twee jongste kinderen, waren er slecht aan toe op het moment dat de kinderen werden opgenomen in St. Clare. Nu drie jaar verder, wonen de twee jongste kinderen (4 en 6 jaar oud) nog op St. Clare, de drie oudste kinderen (10, 14 en 16) volgen lager onderwijs op een schoolinternaat, in de buurt van Kisumu.
Tijdens de vakanties (maanden april, augustus, november en december) hadden de kinderen geen plek om ergens naar toe te gaan. Ze woonden dan met zijn allen op St. Clare.
Dit tot zuster Lucy contact kreeg met de zus van moeder.
Deze tante van de kinderen is getrouwd, woont ongeveer 20 km. van Kisumu af en heeft zes zonen in de leeftijd van 8 tot 19.
De zus van moeder (tante Peris) heeft samen met haar man (oom Andrew) aangegeven dat zij tijdens de vakanties de zorg voor de vijf kinderen op zich willen nemen.
In 2018 hebben de kinderen augustus, november en december bij dit gezin doorgebracht. De kinderen worden er liefdevol opgevangen, zijn dol op oom en tante en de neven.
Er is een maar…… dit gezin heeft geen vast inkomen. Heeft amper geld om eigen kinderen naar school te laten gaan.
De twee oudste kinderen hebben de lagere school afgemaakt, er is geen geld voor verdere studie. Ze hebben losse baantjes. De derde zoon volgt een vakopleiding, hij is na class 7 van school afgegaan, is meer praktijkgericht. Op de basisschool zitten nog drie kinderen: groep 5, groep 3 en groep 1.
Op het moment dat wij op huisbezoek zijn is de jongste thuis. Hij is naar huis gestuurd omdat ouders het schoolgeld nog niet hebben betaald. De kinderen volgen onderwijs op een school die een laag niveau heeft. Er is een betere school in de omgeving maar het schoolgeld is te hoog voor ouders. Oom meldt dat hij al jong wees was, dat hij weet hoe het is als niemand voor je zorgt. Daarom wil hij samen met zijn vrouw de zorg voor deze kinderen op zich nemen. Vanaf 1998 verkocht vader kooltjes om op te koken. Sinds vorig jaar heeft hij lichamelijke klachten, hij heeft veel last van longen en ogen door het stof wat de bereiding en verkoop van kooltjes met zich meebrengt. Vader wil maar kan daar niet meer in werken. Nu werkt hij sinds enige tijd als landarbeider. Ook zijn zonen verdienen daar soms wat mee. Onkruid wieden, sleuven graven etc. Met het geld wat hij verdiend heeft, heeft zijn vrouw een business in levensmiddelen kunnen starten. Ze heeft haar kraam aan de hoofdweg, verkoopt snoepjes, suiker, meel, koekjes en olie. De winkel loopt redelijk. Vanwege de ziekte van vader zijn er hoge kosten geweest. Nu is er weinig geld om nieuwe voorraad te kopen. Moeder vindt het leuk om een business te hebben. De plek waar zij haar kraam heeft biedt mogelijkheden.
Zuster Lucy vertelde altijd op een bijzonder positieve manier over dit gezin, tijdens het huisbezoek ervaren wij dit ook. Het contact tussen oom, tante en pleegkinderen komt warm over, de band met de neven idem.

De vraag is dan hoe zouden we dit gezin/ deze situatie kunnen ondersteunen.

Na verschillende ideeën gewikt en gewogen te hebben, hebben we uiteindelijk het volgende plan opgesteld:

PROJECTPLAN

We stellen een plan op voor ondersteuning van dit gezin voor 4-5 jaar. Plan voor het eerste jaar, 2019. Totale Projectkosten €5.000.

  1. Handel van tante vergroten zodat zij meer inkomsten krijgt. Bedrag €200
  2. Aanschaf van een NHIF kaart (ziektekostenverzekering) voor pleeggezin €60 per jaar
  3. Vergoeding reiskosten van de 5 kinderen naar het pleeggezin en terug naar St. Clare/diverse scholen €150
  4. Aankoop schoolspullen voor de drie kinderen die op een schoolinternaat onderwijs volgen. €135
  5. Aankoop van twee dekens voor het pleeggezin, een voor de jongens en een voor de meisjes. €15
  6. Onderwijskosten (kosten onderwijs, uniform, schoenen, schoolreisje, lunch op school) betalen voor de drie jongste kinderen van het pleeggezin. Met ingang van het tweede trimester deze drie kinderen een start laten maken op een andere basisschool die beter onderwijs geeft. €500

Bovenstaande komt op ongeveer € 1.100 voor 2019.

Met oom en tante is diverse keren gesproken en uiteindelijk is het definitieve plan doorgesproken met tante. Dit op het moment dat zij de kinderen op kwam halen op St. Clare voor de april vakantie.
Zuster Lucy, Maria en Lisanne waren hierbij aanwezig. Tante was blij met de ondersteuning die Amara geeft aan haar gezin en aan de vijf kinderen. Maar ook volgde de opmerking: “al had ik geen hulp gekregen, ook dan had ik voor de kinderen van mijn zus gezorgd, zij hoorde bij mij en haar kinderen horen ook bij mij”. Deze opmerking was oprecht, het tekent de betrokkenheid van deze familie voor de vijf neven en nichtjes! Fijn om de mogelijkheid te hebben, hen te kunnen ondersteunen.
In oktober 2019 evalueren we het eerste half jaar en maken we de plannen voor 2020 concreet.

We hopen dat het pleeggezin de komende jaren tijdens de vakantiemaanden een veilige, liefdevolle plek zal zijn voor de kinderen.

Een speciaal dank je wel voor: Dutz Eyewear BV, we financieren dit project vanuit de opbrengst van jullie geweldige actie met de Flying Dutzmen december 2018!