Kinderen re-integreren bij familie

Aan het eind van het schooljaar (26-10-2018) werd er op St. Clare weer afscheid genomen van 9 kinderen. Deze 9 kinderen gaan of bij een van de ouders of bij familie wonen. Voor alle kinderen betekent het dat zuster Lucy met familie gesproken heeft over waar gaat het kind in januari onderwijs volgen. Voor de meeste kinderen betekent dit een schoolinternaat. Dit omdat de kwaliteit van onderwijs, op de reguliere basisscholen in afgelegen dorpen, helaas, heel vaak, van slechte kwaliteit is. De kinderen hebben echter wel het gevoel weer thuis /bij familie te wonen omdat een plaatsing op een schoolinternaat “normaal” is in Kenia. Ondanks dit viel er wel een traantje bij sommige kinderen tijdens de afscheidsviering op St. Clare.
Het bestuur van Amara Foundation heeft afgelopen jaar het standpunt ingenomen, en dit is natuurlijk uitvoerig besproken met Zuster Lucy, dat vanaf 1-1-2019 de ondersteuning/betaling voor re-integratie wordt verhoogd en de ondersteuning/betaling aan St. Clare wordt verminderd. Het aantal kinderen wat daadwerkelijk op St. Clare woont wordt kleiner, maar het aantal kinderen wat bij familie woont en waar St. Clare schoolgeld voor blijft betalen wordt steeds groter. Het aantal bij familie geplaatste kinderen is nu ruim 50. De gelden die zuster Lucy ontvangt van Amara (maar gelukkig ook van enkele andere sponsors) voor re-integratie worden voornamelijk ingezet voor schoolgeld. Incidenteel worden “pleegouders” ondersteunt met bijv. starten of vergroten van een business, bouwen of aanpassen van woning. Voor 2019 heeft Amara een bedrag van €9.200 begroot voor re-integratie.
Omdat zuster Lucy de schoolgelden blijft betalen, blijft er ook contact tussen de diverse families en St. Clare. Families bellen zuster Lucy of de social worker regelmatig wanneer er bijzonderheden zijn. Bestuursleden van Amara proberen tijdens de bezoeken ook altijd een of meerdere families te bezoeken.
We wensen alle kinderen een goede nieuwe start toe op de nieuwe woonplek.