Welkom op de website van Amara Foundation

Amara betekent ondersteuning in het Kiswahili. Wij bieden hulp aan ouderloze, kansarme en gehandicapte kinderen op het gebied van opvang en zorg, scholing, therapie en hulpmiddelen in Kisumu, Kenia. Daarnaast bieden we hulp aan volwassenen en aan kansarme jongeren. Dit doen we door middel van 4 kleinschalige projecten.

Project Zorg
Binnen Project Zorg ondersteunen we de dagelijkse zorg voor ongeveer 30 kinderen, in de leeftijd van 0 tot 12 jaar van het St. Clare Childrenshome. Op het terrein is ook een school aanwezig. We ondersteunen bij (op)voeding, personele lasten en energiekosten. 

St. Clare Childrenshome voert een actief beleid om plaatsing van wezen/half wezen bij familie te bevorderen (re-integratie). Sinds 2012 ondersteunen we dit onderdeel van het project financieel. Sinds 2018 is ondersteuning voor re-integratie een belangrijker onderdeel van Project Zorg geworden. Dit in het kader van de visie “van tehuis naar thuis!”

Onder Project Zorg valt sinds 2014 de St. Francis Primary School in Hambale.

Afhankelijk van sponsors, ondersteunen we specifieke projecten op deze locatie. Op projectbasis hebben we in 2014/2015 een computerlokaal in kunnen richten, in 2016 hebben we een bibliotheek ingericht, in 2017 hebben we onderhoud aan gebouwen kunnen realiseren. In 2019 heeft een groep leerlingen van het Heerbeeck college de Projecten van Amara in Kisumu bezocht. Er is intensief contact geweest met leeftijdgenoten van St. Francis primary school. 

Project Sport
We steunen voetbalvereniging Urusi, uit de wijk Manyatta in Kisumu. Deelname aan de competitie wordt gefinancierd en we brengen zoveel mogelijk voetbalmaterialen mee vanuit Nederland.

Project Therapie
Gehandicapte kinderen en hun ouders worden ondersteund door de financiering van therapie in het plaatselijke ziekenhuis, het vervoer naar het ziekenhuis en door hen te voorzien van hulpmiddelen.

Een aantal van deze kinderen zijn inmiddels zo ver dat zij naar school kunnen. Dit ondersteunen we door het betalen van schoolgeld, schooluniform en indien noodzakelijk betaling van vervoerskosten.
Daarnaast steunen we de afdeling therapie in het ziekenhuis door de financiering van zogenaamde werkervaringsplekken. Afgestudeerde ergotherapeuten krijgen een vergoeding en werken op de afdeling therapie. Meer handen voor de afdeling en de jong afgestudeerden doen werkervaring op en vergroten de kans op een vaste baan.

Project Hulp aan Individuen
We ondersteunen op kleine schaal volwassenen. Dit door middel van een donatie en/of een lening. Het doel is om de volwassenen de kans te geven een zelfstandig bestaan op te bouwen. Het geld kan besteed worden aan tijdelijke ondersteuning in levensonderhoud, aan onderdak, aan het volgen van een opleiding of aan het starten of vergroten van een eigen business (vorm van microkrediet).

Onze 4 projecten in een notendop


Indrukken uit Kisumu


Op de compound


© Copyright - Amara Foundation