Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel:

a. het verlenen van hulp aan kinderen op het gebied van onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg, die wonen en verblijven in het district Kisumu in de staat Kenia in Afrika, en eventueel aangrenzende gebieden; en
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het houden van inzamelingen en acties ter verwerving van middelen.