Overlijden Lavin

Op 17-2-2019 ontvingen we een heel verdrietig bericht uit Kisumu.
In de vroege ochtend is Lavin uit ons project Therapie overleden in het ziekenhuis in Kijabe, dat 300 kilometer van Kisumu
verwijderd is. Lavin was daar in verband met een operatie aan haar voet. Na onderzoek in 2012 bleek
dat ze leed aan Sikkelcelziekte, een erfelijke ziekte waar rode bloedcellen zich verkeerd ontwikkelen.
De ziekte is niet te genezen. De operatie aan haar voet bracht daarom wel enig risico met zich mee.
In Kijabe is een gespecialiseerd ziekenhuis die orthopedische operaties uitvoert. De operatie aan haar
voet is goed verlopen, daarna hebben er zich complicaties voorgedaan. Na ademhalingsproblematiek
is Lavin nog overgebracht naar een ander ziekenhuis maar helaas heeft ook dit ziekenhuis haar niet
meer kunnen helpen.
Haar moeder was gedurende de hele ziekenhuisopname bij haar. Een ouder zusje was gedurende de
operatie ook in het ziekenhuis zodat er in geval van nood direct een bloedtransfusie plaats zou
kunnen vinden.
Lavin neemt sinds april 2011 deel aan het project Therapie. Haar ontwikkeling verliep vanaf de
geboorte vertraagd. In 2012 werd de diagnose sikkelcelziekte gegeven. Amara Foundation heeft
Lavin en haar ouders ondersteund door de kosten voor therapie, vervoer naar therapie, extra
voedingskosten en medicatie te betalen. De preventieve medicatie en extra voedingsmiddelen
hadden duidelijk effect. We zagen haar veranderen van een zwak, regelmatig ziek meisje in een pittig
meisje met een leuke, gezonde uitstraling. In januari 2014 is ze vol trots gestart op de basisschool van
The Disciples of Mercy in een klasje voor “special need” leerlingen. Ze bezocht de school met veel
plezier. De afgelopen jaren zagen we haar al een echt “groot meisje” worden. Wanneer we in Kisumu
waren bezochten we haar op school en zagen we haar samen met haar moeder bij de therapie. Altijd
een gezellig, open contact. We genoten van haar.
Het bestuur van Amara Foundation is geschrokken van dit verdrietige bericht. In onze gedachten zijn
we bij haar familie, de hechte groep van moeders en kinderen van het project Therapie, Samoo en
John haar therapeuten, haar klasgenootjes, de leerkrachten van The Disciples of Mercy en allen die
haar gaan missen. We wensen iedereen veel kracht om het verlies te dragen.

Maria en Lisanne zullen tijdens het werkbezoek aan Kisumu de familie van Lavin gaan bezoeken. Als herinnering aan Lavin zullen zij drie ingelijste foto’s van Lavin en een boekje met foto’s van haar van de afgelopen jaren aan de familie geven. Daarnaast zullen we samen met Samoo, de therapeut, overleggen of andere (financiële) hulp op dit moment nodig is.