2019 januari Update Urusi, inkomen generend project

Na het besluit van het bestuur van Urusi om te stoppen met financiering van het eerste team is er eind 2018 uitgebreid overleg geweest tussen bestuur Urusi en het bestuur van Amara Foundation. 

Het bestuur wil meer investeren in de jeugd, meer wijkgericht gaan werken en hier de financiële bijdrage voor gaan inzetten. Daarnaast hebben ze de wens kenbaar gemaakt om komend jaar te starten met een inkomen genererend project. Op deze manier willen ze als club eigen inkomen gaan genereren. 

Als bestuur van Amara zijn we akkoord gegaan met de voornoemde plannen. Een nadere uitwerking is nog van groot belang. 

De trainingsweek voor begeleiders en bestuur, november 2018, gegeven door twee vrijwilligers (gecertificeerde voetbaltrainers uit Nederland) kwam wat dat betreft op het juiste moment. In deze week werd er een vijfdaagse cursus aangeboden, waarbij de deelnemers een theoretische en praktische cursus kregen op het vlak van coaching van jeugdige spelers. Daarnaast kwamen rol en taken van bestuur, coaches, trainers en het belang van wijkgericht werken aan bod.

In de begroting was voor dit jaar maximaal € 6.000 opgenomen om deelname aan de diverse competities te kunnen realiseren. Met het bestuur van Urusi zijn afspraken gemaakt over de besteding van deze financiële bijdrage. 

De kosten die de trainingsweek met zich meebracht zijn ook in deze post opgenomen.

Door het correcte en zuinige uitgavenpatroon van het bestuur van Urusi zijn kosten onder de begroting 2018 gebleven. Evenals voorgaande jaren heeft Urusi weer veel sportkleding, voerballen en voetbalschoenen ontvangen vanuit Nederland.