Joash

Joash, geboren 05-05-2007

Deelname aan Project Therapie vanaf mei 2014

Joash neemt sinds die maand deel aan het therapieproject samen met zijn jongere zusje Melvin.
Moeder Judy woont alleen in een van de sloppenwijken van Kisumu met twee gehandicapte kinderen.
Een van de therapeuten helpt haar op vrijwillige basis al enige tijd in de thuissituatie.
Joash is bekend met cerebral palsy. Hij kan zijn hoofd niet onder controle houden en de spieren van zijn romp zijn te zwak.
De therapie richt zich op ontwikkeling stimuleren en begeleiding van moeder hoe met Joash om te gaan. Met name gezonde voeding is een aandachtspunt.
Amara Foundation vergoedt de therapie en de reiskosten, er wordt een zit/sta box gemaakt voor thuis en Joash krijgt de hulpmiddelen die nodig zijn (brases voor zijn armen en benen).
In april hebben we met mama Judy gesproken. Ze was erg ontroerd en dankbaar voor de hulp van Amara Foundation.

Update januari 2015

We zien dat Joash al een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hij oogt fitter, gezonder. Zijn motorische problemen zijn nog groot. Hij kan niet zelfstandig zitten, staan of lopen. Hij heeft totale verzorging nodig.
Mama Judy is erg blij met de hulp van Amara Foundation. We hebben veel bewondering voor de zorgzame, betrokken, lieve mama Judy. In de thuissituatie wordt zij op vrijwillige basis soms nog geholpen door een van de therapeuten.
Het streven is dat Joash eind van het jaar deel kan nemen aan een onderzoek om te kijken of onderwijs mogelijk is.

Update november 2016

Er is veel gebeurd in het leven van Joash het afgelopen jaar. Moeder en therapeut Samoo zijn samen in gesprek gegaan over de toekomst van Joash. Door de zeer positieve ervaringen van mama Bridget met de St. Anthony boarding school  begon ook de moeder van Joash hieraan te denken. Joash is volledig afhankelijk van zorg, de hele dag door. St. Anthony is een kleinschalige 24-uurs opvang voor zeer ernstig gehandicapte kinderen. Het bestuur van Amara Foundation was vanaf het eerste contact erg onder de indruk van de liefdevolle verzorging van de kinderen. Mama Joash is op bezoek gegaan en daarna heeft ze aan Amara Foundation gevraagd of wij ook voor Joash deze boardingplaatsing zouden willen betalen. In januari en april 2016 hebben we alle noodzakelijke voorzieningen geregeld met moeder. Amara Foundation ondersteunt moeder met het kopen van de “uitzet”, een hele lange lijst spullen die kinderen mee moeten brengen als ze naar een (school)internaat gaan (matras, muskietennet, lakens, dekens, handdoeken, kleding, uniform). Voor Joash is een rolstoel gekocht. De rolstoel wordt ook de stoel waar hij in de klas de hele dag inzit. Amara Foundation betaalt de plaatsing in het (school) internaat.mama-judy
Sinds april 2016 komt Daril, de ergo therapeut die via het werkervaringsproject (wat door Amara gefinancierd wordt) in het ziekenhuis werkt één keer per week een dag naar St. Anthony. Hij geeft therapie aan alle kinderen die het nodig hebben en adviseert de verzorgsters hoe met de kinderen om te gaan. Amara Foundation vergoedt de reiskosten. Zuster Marcella, de leidinggevende, is erg blij met dit aanbod voor “haar” kinderen.
Ook Joash kan gebruik maken van de therapie die therapeut Daril verzorgt in St. Anthony’s Home.
Gedurende vier maanden schoolvakantie (april, augustus, november en december) woont Joash thuis bij zijn moeder.

Moeder heeft Joash de eerste periode vreselijk gemist. Na enige tijd werd het wat gemakkelijker voor haar. Ze ziet dat hij goed wordt verzorgd en het brengt haar ook meer rust.
In november 2016 hebben we een nieuwe rolstoel voor Joash moeten kopen. De rolstoel die in april was aangeschaft bleek niet goed genoeg te passen. Hij is te zwak om recht te zitten op eigen kracht. Het betekent dat een rolstoel op diverse plekken de juiste ondersteuning moet bieden. De rolstoel die hij in april heeft gekregen wordt doorgeschoven naar Evans en Joash krijgt, januari 2017, een precies op maat gemaakt exemplaar.

Update juli 2018

Joash heeft het erg goed naar zijn zin in Awasi. Hij geniet van alle momenten dat volwassenen met hem bezig zijn. Hij ontwikkelt zich prima. Het meest positieve is wel dat zijn spraak wat toeneemt. Hij kon zich nooit verstaanbaar uitdrukken en nu kunnen mensen die hem goed kennen zijn “taal” begrijpen. Het is moeilijk in te schatten hoe Joash het heeft ervaren dat zijn jongere zusje bij hem kwam wonen in Awasi. Het is duidelijk dat beide kinderen wel een band hebben met elkaar.

Samoo heeft de intentie om een hulpmiddel voor hem te maken zodat hij mogelijk kan leren schrijven. Er zou dan in combinatie met dit hulpmiddel een gewicht aan zijn elleboog moeten komen om de ongecontroleerde bewegingen te minimaliseren. We hopen dat dit in 2018 gaat gebeuren.

In Awasi krijgt Joash vanaf april 2018 twee keer per week therapie. De therapeut waar wij een overeenkomst mee hebben via het werkervaringstraject bezoekt twee keer per week Awasi en verzorgt daar de therapie voor alle kinderen die dit nodig hebben. Dit was aanvankelijk een keer per week maar we hebben dit op verzoek van zuster Marcella, vanaf april 2018 uitgebreid naar 2 x per week. De overige dagen werkt de therapeut in het ziekenhuis bij Samoo. Hij begeleidt de betreffende therapeut met betrekking tot wat ieder kind aan therapie nodig heeft.

Tijdens de vakanties bezoekt Joash samen met zijn zusje Melvin drie keer per week de therapie in het ziekenhuis. Vervoer en therapiekosten worden betaald door Amara Foundation.

Amara Foundation blijft het schoolgeld en de kosten voor boarding (24-uurs opvang) betalen. De kosten van de luiers worden samen met moeder gedeeld.

We zijn dit jaar uitgekozen als “goed doel” door Nappy’s, een organisatie die in Nederland wasbare luierbroekjes en inleggers verkoopt. Het betekent dat we een partij van deze broekjes gedoneerd krijgen. Voorjaar 2019 hopen we de wasbare luiers en inleggers in Awasi te kunnen leveren. De hoge kosten van pampers zijn dan niet meer nodig en de berg afval vermindert zienderogen! Voor de moeders, voor zuster Marcella en voor Amara Foundation een geweldige donatie!

Update januari 2020

De ontwikkeling van Joash verloopt goed. Het is een tengere jongen. Vanwege zijn over beweeglijkheid heeft hij met enige regelmaat een wond. De verzorgsters in Awasi vinden dit erg vervelend. Hij wringt zich in zijn rolstoel in alle bochten, is moeilijk te fixeren. Bene, voeten schieten van links naar rechts. Zijn rolstoel slijt om die reden ook heel erg. Zuster Marcella geeft aan dat Joash leerbaar is. Hij kan zich minimaal uitdrukken maar via klanken kan hij aangeven wat hij wil. Moeder begrijpt hem erg goed. Joash kreeg tot 1-1-2019 twee keer in de week therapie. Vanaf 1-1-2019 vaak vier keer per week. Joash is afhankelijk van de zorg van volwassenen. Soms lukt het hem om zelf zijn mond af te vegen met een doek. De bewegingen zijn echter erg ongecontroleerd. Voor moeder blijft de verzorging tijdens de vier maande schoolvakantie een zware klus. Niet alleen vanwege de zorg om Joash maar dan is ook zusje Melvin (die ook in Awasi woont) thuis. Gelukkig heeft zij veel steun van familie tijdens deze periodes. Tijdens de vakanties komen Joash en Melvin drie keer per week naar de therapie in het ziekenhuis (JOOTHR).

Oktober 2019 heeft Samoo nieuwe braces gemaakt voor Joash. Tevens heeft hij een handbraces gemaakt waaraan een potlood bevestigd kan worden. Op die manier hoopt zuster Marcella hem “schrijven” als activiteit aan te kunnen bieden. 

Van Nappy’s een bedrijf wat wasbare luiers verkoopt. Hebben we in 2019 een zeer grote partij wasbare luiers gedoneerd gekregen. Het bleek echter niet haalbaar deze luiers in St. Anthony in Awasi in gebruik te gaan nemen. Het grote probleem was de hoeveelheid was die dan dagelijks, met de hand, in een regio waar er een enorm gebrek aan water is, gedaan moet worden. We hebben de luiers verdeeld onder de moeders voor gebruik thuis tijdens de vier maanden schoolvakantie. De moeder van Joash en Melvin was erg blij met de luiers. Het kopen van Pampers voor gebruik thuis is veel te kostbaar. Op St. Anthony gebruiken de verzorgsters pampers. Wij hebben met alle moeders de afspraak dat we de kosten voor gebruik pampers op St. Anthony delen. 

Voor Joash betaalt Amara Foundation: de boarding kosten, de NHIF kaart, gedeeltelijke vergoeding voor gebruik luiers op Awasi, verbandmiddelen en braces indien aan vervanging toe en de vervoerskosten naar de therapie tijdens de vakantieperiode. 

De business van moeder, verkoop van gordijnen verloopt redelijk goed. 

We hebben veel bewondering voor moeder. Zij is een trotse moeder van drie kinderen, waarvan twee kinderen meervoudig gehandicapt zijn. In een land als Kenia waar het hebben van een gehandicapt kind vaak als zeer negatief wordt gezien, laat zij zich zien als een strijdbare vrouw die opkomt voor haar kinderen. Zij strijdt voor: “iedereen is uniek en mag er wezen in deze wereld”. 

Update juni 2020

Evenals in Nederland bereikte het CORONA virus ook Kenia. De regering in Kenia kondigde 16 maart aan dat alle scholen, internaten met directe ingang gesloten werden. Vanaf half maart zijn alle kinderen vanuit de St. Anthony boarding in Awasi naar huis gegaan. Sinds die tijd is het echter ook voor de kinderen niet meer mogelijk om de therapie te bezoeken in het plaatselijke ziekenhuis. Incidenteel komen er wel patiënten in het ziekenhuis. Maar de reis naar het ziekenhuis is ook een probleem. Men mag maar met zeer weinig mensen in een busje waardoor het reisgeld enorm is toegenomen. 

Joash verblijft vanaf half maart bij zijn moeder. Samen met zusje Melvin en zijn jongere broertje. Moeder woont in een groot huis samen met een aantal familieleden. Moeder zal Joash en Melvin de zorg verlenen die zij nodig hebben. De gerichte therapie zullen beide kinderen zeker missen en komt hun ontwikkeling niet ten goede. 

De business van moeder ligt vanwege de Lockdown, die half maart is ingegaan, volledig stil. 

Vanaf april zijn we gestart met een extra actie: Food for Kenia. Vanuit deze actie ontvangt moeder, evenals alle andere moeders waarvan het kind deel uitmaakt van het therapie project, een extra donatie van €20 om voeding te kopen. Vooralsnog organiseren we dit drie maanden op rij. 

Op 6-6 heeft de regering aangegeven de scholen/ internaten tot 1 september gesloten te houden.