Vicky

Vicky, geboren juli 2007

Deelname aan Project Therapie vanaf oktober 2008

Vicky is de enige dochter van een alleenstaande moeder, die nog op school zat toen we haar leerden kennen.
Vicky werd opgevangen bij familie van vrienden van haar moeder. Vanaf haar geboorte is ze bekend met Cerebral Palsy. Ze kon niet zelfstandig eten, drinken, kruipen of staan. Ze had hele zwakke spieren en kon, op een leeftijd van 15 maanden, alleen zitten met ondersteuning.
Sinds oktober 2008 komt Vicky 5x per week naar de therapie. Haar moeder heeft destijds een aantal weken geprobeerd de therapie zelfstandig te betalen maar omdat ze geen werk had en dus afhankelijk van derden was, was dat niet meer mogelijk. Ook had moeder destijds zelf spalken aangeschaft. Vanwege de financiële problemen heeft Samoo aan Amara Foundation gevraagd haar op te nemen in het Project Therapie. Amara Foundation heeft gezorgd voor een zit-, statafel voor in de thuissituatie.
Vicky komt afwisselend met haar moeder of een familielid van moeder naar de therapie.

Update 2010 / 2011

In november 2010 hebben we Vicky zelfstandig zien lopen, wat een grote vooruitgang is. Ze ontwikkelde zich goed en met de therapeut Samoo en moeder waren we al in gesprek over langzame afbouw van therapie en aanmelding op een school. Helaas heeft zij ten gevolge van een ontsteking in haar oor een groot deel van haar gehoor verloren. We hebben moeder financieel ondersteund om de noodzakelijke onderzoeken, zowel in het ziekenhuis van Kisumu als in het ziekenhuis in Nairobi, te laten gebeuren. Aanvankelijk leek het er naar uit te zien dat er een gehoorapparaat geplaatst zou kunnen worden en dat Vicky toch deel zou kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. De laatste onderzoeken (zomer 2011) hebben aangegeven dat dit niet mogelijk is. Haar gehoor is dusdanig beschadigd dat zij onderwijs voor doven/slechthorenden moet gaan volgen. Voor moeder is dit moeilijk te accepteren. Het betekent dat Vicky intern op een internaat voor doven/slechthorenden zal moeten wonen. Moeder heeft ons onlangs laten weten dat zij hiervoor toch kiest. In de eerst volgende bestuursvergadering zullen we een besluit nemen of wij hieraan een bijdrage kunnen leveren. In de tussenliggende periode krijgt Vicky één keer per week therapie.

Update 2012

In de bestuursvergadering van maart 2012 hebben we besloten dat Amara Foundation de kosten die samen hangen met het verblijf van Vicky op de “St. Mary’s primary school for the deaf in Nyang’oma” gaat betalen. Maria en Lisanne hebben uitvoerig gesproken met Sheila, (de moeder van Vicky) en met Samoo (de ergo therapeut), die haar heeft geholpen met het inwinnen van informatie. Tijdens het verblijf in april/mei zouden we de school gaan bezoeken maar vanwege de forse regenval konden we Nyang’oma niet bereiken. Voor bestuurslid Maria was dit bijzonder spijtig, het is namelijk ook het internaat waar zij in 1970 en 1971 gewerkt heeft. Met mama Sheila en Victoria hebben we in Kisumu twee schooluniformen (jurkjes) gekocht, de vrijetijdskleding (kort broekje en shirtje), dichte zwarte schoenen en witte sportschoenen. Daarnaast alle persoonlijke verzorgings-/toiletartikelen. De kinderen die intern gaan moeten zelf zeep, tandpasta, toiletpapier etc., meebrengen. Tot slot een afsluitbaar koffertje waar alles inpast!
Op maandag 7 mei heeft mama Sheila Vicky weggebracht. Ze zag er heel erg tegenop. Vicky komt alleen met de vakanties naar huis. Sheila gaat haar wel regelmatig opzoeken.
Afgelopen week ontvingen we bericht van Sheila dat Vicky het erg goed naar haar zin heeft. Ze geniet van het contact met leeftijdgenootjes.
Fijn om te horen, we hopen dat ze een positieve ontwikkeling doormaakt!
De fysiotherapie is nu gestopt. Met Samoo en moeder is de afspraak gemaakt dat Vicky tijdens vakanties de therapie blijft bezoeken. Ze loopt nog altijd op haar tenen en loopt altijd hard. Het afwikkelen van haar voet lukt niet. Samoo kan adviezen geven voor dagelijkse oefeningen en blijft, ook namens Amara Foundation, degene die haar ontwikkeling volgt.

 

vicky-in-haar-nieuwe-uniform

Update april 2014

Vicky is nu alweer twee jaar op de boardingschool voor dove kinderen in Nyang ‘oma. In de tussenliggende periode hebben we haar nogmaals laten onderzoeken of er iets te doen is haar aan gehoorproblematiek. Helaas heeft moeder te horen gekregen dat er geen hulpmiddelen bestaan die haar kunnen helpen. De operatie, het aanbrengen van een cochleair implantaat, wat mogelijk een oplossing zou kunnen zijn, wordt in Kenia nog niet uitgevoerd.
Het probleem voor school is nu: hoe houdt men de geringe spraak die Vicky nog heeft op gang.
Moeder is inmiddels verhuisd van Kisumu naar Nairobi. Zij heeft daar werk gevonden. Bestuursleden van Amara hebben haar tijdens de laatste bezoeken niet meer ontmoet. Via Samoo, blijft Amara Foundation, de boardingschool betalen. Vicky gaat in de vakanties naar haar moeder en mama Sheila bezoekt haar regelmatig op school. Ook deze reiskosten worden vergoed door Amara Foundation. Omdat moeder nu in Nairobi woont, bezoekt Vicky tijdens de vakanties de therapie niet meer.

Update april 2015

Vicky is nu alweer 3 jaar op de boardingschool voor dove kinderen in Nyang ‘oma.
Bestuursleden hebben moeder april 2015 ontmoet in Kisumu. Moeder was vanuit Nairobi, samen met Vicky, enkele dagen in Kisumu. We hebben gesproken over de ontwikkeling en de toekomst van Vicky.
Vanwege haar doofheid is Vicky haar actieve spraak kwijtgeraakt. Vicky oogt erg opgewekt, blij maar ook mager / ondervoed. We hebben met moeder hierover gesproken en zij gaat dit bespreken met de zusters van het internaat. De oorzaak is onbekend; is Vicky een slechte eter, is er te weinig eten?
Daarnaast hebben we gesproken over de mogelijkheid om Vicky in Nairobi of directe omgeving op te vangen. Om Vicky te bezoeken moet moeder erg ver reizen. Dit zou niet nodig zijn als Vicky bij haar in de buurt komt wonen. Moeder gaat dit onderzoeken en komt met informatie naar Samoo en het bestuur van Amara Foundation.

Update november 2016

De zorgen om het gewicht van Vicky blijven bestaan. Moeder is naar de kinderarts geweest en hij vermoedt dat Vicky een voedselintolerantie heeft. Er komt een afspraak met een diëtiste. Wanneer er een concreet advies komt gaan we bespreken welke consequenties dit heeft en of dit haalbaar is op de boardingschool. Vicky leert op school gebarentaal. Ook moeder krijgt op school de gelegenheid om dit te leren.
Moeder heeft sinds najaar 2015 een baan in Kisumu. Ze hoopt eind van het jaar een vaste aanstelling te krijgen. Het zoeken naar een andere school is om die reden stop gezet. Vanwege de baan van moeder verblijven Vicky en haar jongere zusje tijdens vakanties nog bij een familielid in Nairobi. Wanneer moeder een vaste aanstelling heeft wil ze een eigen woning gaan zoeken voor haarzelf en de kinderen in Kisumu.
Amara Foundation blijft de schoolkosten voor Vicky betalen. Moeder betaalt zelf de reiskosten.

 

vicky_2

Update juli 2018

Vicky volgt nog steeds onderwijs op de St. Mary Primary boarding school for the deaf in Nyang’oma. Het schooljaar loopt van januari tot januari. Afgelopen jaar is besloten om Vicky te laten doubleren in groep 2. Dit omdat ze onvoldoende de gebarentaal oppakt. Voor het volgen van de lessen is dit toch belangrijk.

In het voorjaar hebben we met moeder gesproken. Ze meldde ons toen dat ze de eerstvolgende vakantie met Vicky naar de therapie zou komen omdat ze zich zorgen maakt over het lopen van Vicky. We hebben geen informatie ontvangen of er contact is geweest.

Vicky blijft een heel dun meisje. Contact met een diëtiste heeft moeder weinig opgeleverd. Samoo vermoedt dat het moeilijke eten meer te maken heeft met haar problemen in de zintuiglijke prikkelverwerking (sensopathische integratie problematiek) dan met een voedselintolerantie.

Amara Foundation blijft de school en de kosten voor boarding (24-uurs opvang) betalen. Alle bijkomende kosten worden door moeder zelf betaald.

Vanwege het turbulente verkiezingsjaar 2017 hebben we Vicky tijdens onze bezoeken aan Kisumu niet ontmoet.

Update januari 2020

Vicky volgt onderwijs op de St.Mary Primary school for the deaf in Nyang’oma. Haar moeder woont in Kisumu en heeft daar een handel in aan- en verkoop van met name avocado’s. Moeder gaat Vicky altijd ophalen wanneer de schoolvakantie begint maar brengt haar dan na enkele dagen al naar Nairobi, 375 km. verwijderd van Kisumu. In Nairobi woont een tante die voor Vicky en haar jongere zusje zorgt. Moeder bezoekt haar tijdens de vakantie zoveel als mogelijk. Hierdoor ziet therapeut Samoo Vicky maar heel zelden. Moeder meldt in de contacten met ons dat het niet goed gaat met het lopen van Vicky. Maar een afspraak maken met therapeut Samoo in Kisumu verloopt moeizaam. 

Eind 2018 kwam Vicky op consult. Samoo zag dat ze loopt alsof een been korter is. Dit is echter niet aan de orde. Er is een probleem met de aanhechting been / heup. Middels therapie kan het vrij snel verholpen worden. Er zijn enkele therapie sessies geweest en Samoo heeft aan moeder oefeningen meegegeven. Daarna is er weer lange tijd geen contact geweest. In een telefonisch contact met moeder hebben we vanuit Amara aangedrongen dat moeder tijdens de kerstvakantie 2019 tijd vrij zou maken om met Vicky langs te komen. Dit voor controle en indien nodig therapie. Helaas is deze afspraak in duigen gevallen door de zeer extreme regenval in december. 

We hopen dat de afspraak in april, volgende vakantie periode wel door kan gaan. 

Voor Vicky betaalt Amara Foundation: de boarding kosten van St. Mary, de NHIF kaart, indien van toepassing de vervoerskosten naar de therapie tijdens de vakantieperiode en indien van toepassing extra hulpmiddelen. 

Update juni 2020

Tijdens een korte schoolvakantie in februari 2020 logeerde Vicky bij haar moeder in Kisumu. Moeder maakte direct een afspraak met therapeut Samoo. Samoo vroeg aan ons toestemming een enkel- en knieondersteuning voor haar aan te schaffen. Hij heeft moeder geleerd hoe dit aan te brengen. Tegelijkertijd hebben ze de afspraak gemaakt dat moeder een afspraak maakt voor therapie tijdens de vakantieperiode in de maand april. 

Maar e.e.a. verloopt anders.

Evenals in Nederland bereikte het CORONA virus ook Kenia. De regering in Kenia kondigde 16 maart aan dat alle scholen, internaten met directe ingang gesloten werden. Half maart werd ook het schoolinternaat van Vicky gesloten. De dagen daarna kwam er een volledige Lock down zodat moeder met Vicky niet meer naar haar tante in Nairobi kon. Ze kan echter nu ook zelf voor Vicky zorgen want ook haar handel viel in duigen. Moeder heeft onmiddellijk contact met therapeut Samoo opgenomen en gevraagd of ze met Vicky naar de therapie mocht komen. Samoo heeft haar onderzocht en sinds half maart komt Vicky als enige vanuit ons project drie keer per week bij de therapie. In beperkte mate mag de therapie patiënten ontvangen. 

Vicky krijgt intensief therapie en volgens de berichten van Samoo verloopt dit erg goed.

Vanaf april zijn we gestart met een extra actie: Food for Kenia. Vanuit deze actie ontvangt moeder, evenals alle andere moeders waarvan het kind deel uit maakt van het therapie project, een extra donatie van €20 om voeding te kopen. Vooralsnog organiseren we dit drie maanden op rij. 

Op 6-6 heeft de regering aangegeven de scholen/ internaten tot 1 september gesloten te houden.