Henri

Henry, geboren februari 2007

Deelname aan Project Therapie vanaf 2008

Henry heeft Cerebral Palsy ten gevolge van een waterhoofd bij de geboorte. Bij aanvang van de therapie in 2008, had hij geen controle over zijn hoofd, kon niet rollen en had een slechte rompbalans. Hierdoor kon hij niet zitten, kruipen of staan. Er is gestart met drie maal per week therapie. Na ruim een jaar begon Henry voorzichtige stapjes te zetten, opvallend daarbij was dat hij zijn knieën steeds gebogen hield. De therapie richtte zich op spierversterking, goede positionering van benen en voeten en correctie door spalktherapie.
In het najaar 2010 adviseerde Samoo om de therapie af te bouwen. Henri kan lopen, praat als hij zich veilig voelt. Als vervolg zou een plaatsing binnen het reguliere onderwijs mogelijk moeten zijn, gecombineerd met één keer per week therapie om de spasticiteit in de onderbenen te reduceren. Het gezin van Henri woont een behoorlijk stuk buiten Kisumu. Moeder heeft een school gezocht in de buurt van haar woonplaats. Sinds mei 2011 volgt Henry daar onderwijs. Henry was erg stil en verlegen toen hij met moeder en Maria en Lisanne van Amara Foundation ging kennis maken op de nieuwe school. Het is een wat verlegen, stille jongen, die erg afwachtend, terughoudend is in een eerste contact. Met moeder hebben we de inschrijving geregeld en Amara Foundation betaalt de schoolkosten en het uniform. Wekelijks blijft er nog contact met Samoo. We hopen dat de ontwikkeling van Henry doorzet. In 2012 zullen we zeker meer horen over de ontwikkeling die hij op school en therapie doormaakt.

Update april 2014

Henri vindt het nog steeds erg leuk op school. Moeder geeft ons twee keer per jaar de rapporten van school. Het is aandoenlijk om te lezen….. hij doet erg zijn best maar scoort toch steeds als de zwakste van de klas. Dit staat (niet) echt subtiel op de rapporten vermeld…. Je bent 19de van de 19! Henri zelf lijkt daar, tot nu toe, weinig last van te hebben. Hij zit nu in de hoogste klas van de kleuterschool (nursery). In januari zou hij moeten starten op de basisschool (primary). Omdat er amper sprake is van ontwikkeling op didactisch vlak laat moeder op advies van Samoo een gehooronderzoek doen. Hij blijkt echter voldoende te horen dus dit kan niet de oorzaak zijn van zijn stilstand op leergebied. Moeder gaat voor november 2014, met school bespreken of deze basisschool een goed plekje voor hem is of dat hij toch extra aandacht op school nodig heeft en bijvoorbeeld is aangewezen op onderwijs bij de Disciples of Mercy. We hebben het vermoeden dat hij een langzaam lerend kind is. Als de bassischool het advies ondersteunt wordt Henri in het najaar onderzocht op zijn mogelijkheden en daar komt dan een schooladvies uit. Samoo helpt moeder om de juiste stappen, op tijd, te zetten. We hebben moeder toegezegd dat wanneer er speciaal onderwijs nodig is Amara Foundation dit gaat betalen. Henri heeft zowel in mei 2013 als in maart 2014 enige tijd in het ziekenhuis gelegen. Na overleg met Samoo en moeder hebben we besloten dat Amara Foundation voor het komende jaar ziektekosten verzekering gaat betalen voor dit gezin. Het daarop volgende jaar gaat moeder deze kosten zelf betalen. Zowel ziekenhuisopname als medicatie wordt dan vergoed. Niet alleen voor Henri maar voor het hele gezin (moeder en alle kinderen). De kosten voor het ziekenfonds bedragen Ksh160 per maand (€1,50).
Henri komt nog wekelijks naar de therapie.

Update mei 2015

Henri is in januari het nieuwe schooljaar gestart op de basisschool van The Disciples of Mercy in een van de klassen voor kinderen met “special needs”. Van Samoo horen we dat Henri in januari een goede start heeft gemaakt op de nieuwe school. Bestuursleden bezoeken hem eind januari op school en hij lijkt zich helemaal op zijn gemak te voelen. Hij laat zich in het kleine groepje zien als een actief kind, hij reageert alert.
Vanaf januari is er een fysiotherapeut werkzaam op school. We besluiten in april voor Henri therapie op school in te kopen voor een proeftijd van zes maanden. Daarna evalueren we de therapie en bekijken we of we hiermee doorgaan. Het is van belang om te evalueren of de therapeut voldoende mogelijkheden heeft om aan de hulpvraag van Henri tegemoet te komen.
Moeder is erg blij met de keuze van deze school. Ze ziet dat Henri zich prettig voelt in de kleine groep en meer wordt uitgedaagd om tot leren te komen.
Amara Foundation vergoedt het uniform, de schoolschoenen, het vervoer en de schoolkosten.

Update november 2016

Helaas is de therapie op school geen succes geworden. Na de proefperiode zijn we gestopt met de betalingen omdat de kwaliteit van de therapie veel te wensen overliet.
We proberen volgend jaar weer in gesprek te gaan met de leidinggevende van The Disciples of Mercy om te bekijken of therapie ook op school weer tot de mogelijkheden kan gaan behoren.
De plaatsing van Henri op deze school is een groot succes. Hij heeft veel meer zelfvertrouwen gekregen. Van een wat timide, verlegen kind is hij nu actief, vrolijk, maakt contact met kinderen en volwassenen.
Amara Foundation blijft school- en vervoerskosten betalen.
Mede vanwege het feit dat hij te weinig therapie heeft gehad, zijn de vergroeiingen in zijn voet toegenomen. Hij ging steeds meer op de buitenkant van zijn voet lopen. Dit heeft er voor gezorgd dat een operatie noodzakelijk werd. Amara Foundation heeft enkele jaren geleden één jaar een ziektekosten verzekering voor het hele gezin betaald. Dit i.v.m. het feit dat Henri regelmatig ziek was en moeder dan steeds hoge kosten had. Na dat jaar is moeder de ziektekosten verzekering zelf blijven betalen. Dit heeft haar nu erg geholpen. De verzekering betaalde de helft van de operatie kosten (€330,-). Amara Foundation heeft de andere helft betaald. In december zal de operatie plaats vinden. We wensen Henri veel succes toe met de operatie en de revalidatie nadien!

Update juli 2018

In de tussenliggende periode is er erg veel gebeurd met Henri en heeft hij een enorme groei laten zien op diverse vlakken.

Op de eerste plaats de operatie aan zijn benen.
In december 2016 is Henri geopereerd aan zijn rechterbeen. Deze operatie en de revalidatie zijn succesvol verlopen. Dat betekende dat in september dezelfde operatie aan zijn andere been plaats kon vinden. De verzekering heeft beide operaties voor 50% betaald, Amara Foundation heeft de andere helft betaald. De operatie vond plaats in een speciale kliniek in de stad Kijabe. Het extra reisgeld en verblijfskosten voor moeder en ook de kosten voor de nieuwe braces en krukken voor Henri, waar hij de eerste weken mee moest lopen, zijn betaald door Amara Foundation.
Maar, het resultaat is goed daar zijn we dan weer erg blij mee.

Henri heeft het heel goed naar zijn zin op school. Hij is januari 2015 gestart op de afdeling Special Needs van The Disciples of Mercy. De leerkrachten waren zo tevreden over zijn inzet en prestaties dat hij met ingang van januari 2018 is geplaatst op de reguliere basisschool van de Disciples. Henri en zijn ouders waren erg blij met deze overstap. Bestuursleden bezochten in februari Kisumu en we hebben ook een bezoek gebracht aan de ouders van Henri. Hij kwam thuis van school en begon vol trots onmiddellijk aan zijn huiswerk! Het is mooi om te zien dat het stille, verlegen jochie steeds meer een vrolijk, open joch wordt wat geniet van contact, graag met je speelt en praat.
De ouders en zijn oudere broer bedankten Amara Foundation tijdens ons laatste bezoek uitgebreid voor alle goede zorgen voor Henri.

Henri wordt dagelijks door zijn vader achterop de fiets naar de hoofdweg gebracht en daar komt de schoolbus hem ophalen en ’s middags weer afzetten.
Amara Foundation betaalt schoolgeld en vervoerskosten van de schoolbus. Begin 2018 hebben we ook enkele onderdelen van zijn uniform vervangen.

Vanaf 1 mei 2017 hebben we een samenwerkingscontract met de school, The Disciples of Mercy, met betrekking tot therapie op school. Het betekent dat hij nu, twee keer per week, kwalitatief goed therapie krijgt aangeboden onder schooltijd. Zie verslag Lavin voor meer informatie hierover.

Tijdens de vakanties komt Henri met zijn moeder drie keer per week naar de therapie. Amara vergoedt de therapie- en reiskosten.

Moeder heeft een business in groenten. Tijdens de ziekenhuisopname van Henri heeft zij geruime tijd niet kunnen werken. Nadat Henri weer thuis was is ze weer volle goede moed begonnen. Moeder heeft een lening van Amara Foundation via het project Hulp aan Individuen.

Update januari 2020

Henri heeft zich het afgelopen jaar goed ontwikkeld. Speciale zorg blijft echter noodzakelijk. Hij volgde de therapie op school en tijdens de vakanties in het ziekenhuis trouw. Door de operaties en de therapie die daarop volgde loopt hij nu goed. In 2019 heeft Henri, na controle in Kijabe, de plek waar hij geopereerd was, nieuwe aangepaste, grotere AFO’s (enkel-voet-orthese’s) gekregen. Samoo meldt in oktober dat vanaf dat tijdstip Henri tijdens de vakanties 1 x per week naar de therapie mag komen. Dat dat voldoende is. Op school blijft hij komend jaar nog 2 x per week therapie krijgen. Voorafgaande aan de operatie in Kijabe kreeg Henri een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Men constateerde toen een “gaatje in zijn hart”. Op dat moment was geen extra zorg nodig. Bij controle in maart 2019 adviseerde de cardioloog een maandelijkse penicilline injectie om ontstekingen te voorkomen. De kosten hiervoor worden door Amara betaald. Ook voor 2020 is dit geregeld. 

In oktober 2019, tijdens een werkbezoek in Kisumu, was een van de bestuursleden met moeder op gesprek bij de school van Henri, The Disciples of Mercy. Moeder was uitgenodigd omdat te praten over de leerontwikkeling. Henri was eind 2018 overgeplaatst van de afdeling Special Needs naar het reguliere basisonderwijs. Maar nu maken de leerkracht en het afdelingshoofd zich toch zorgen en denken ze dat de stap te groot is geweest. Henri doet erg zijn best maar het niveau van Henri blijft erg laag. Hij heeft forse geheugenproblemen, zaken die hij de ene dag onder de knie lijkt te hebben zijn de volgende dag weer verdwenen. Bijv. klank-letter koppeling, onthouden van berekeningen, het is heel moeilijk voor hem. Moeder heeft het advies gekregen om hem terug te plaatsen in de special need groep, in de hoogste groep. Een klasje van 7 leerlingen waar ze bijna individueel onderwijs krijgen. Ze leren op een langzamer tempo maar er is wel veel meer uitdaging dan in de reguliere special need klas. Moeder gaat ermee akkoord. Ze meldt: “Henri zal een vak met zijn handen moeten leren, hij is geen student. Daarom vind ik deze school fijn, want hier kan dat.”

Januari 2020 (begin nieuwe schooljaar in Kenia) start Henri in de hoogste niveau groep van de afdeling Special Needs. 

Voor Henri betaalt Amara Foundation: het schoolgeld, de vervoerskosten naar school met de schoolbus, de NHIF kaart, de maandelijkse injectie i.v.m. zijn hartprobleem en de hiermee samenhangende vervoerskosten, verbandmiddelen en AFO’s indien aan vervanging toe en de vervoerskosten naar de therapie tijdens de vakantieperiode. 

De business van moeder, verkoop van groenten, verloopt goed. De ouders van Henri wonen met hun gezin een half uur reizen buiten Kisumu. Ze hebben een behoorlijk stuk grond en moeder werkt hard in haar tuin en verkoopt zoveel mogelijk groenten. Henri is de jongste van vier. De drie oudere kinderen volgen alle drie onderwijs. Sinds vorig jaar woont er een jong kind extra in het gezin, een dochter van een overleden nichtje. We hebben veel respect voor deze hardwerkende vrouw die zich enorm inzet om haar kinderen een goed leven te laten leiden. 

Moeder betaalt in kleine bedragen, regelmatig, iets terug van haar lening. 

Update juni 2020

Evenals in Nederland bereikte het CORONA virus ook Kenia. De regering in Kenia kondigde 16 maart aan dat alle scholen, internaten met directe ingang gesloten werden. Vanaf half maart is ook de school van Henri gesloten. Sinds die tijd is er ook geen therapie mogelijk geweest. Welke gevolgen dit voor hem heeft is onduidelijk. Zover we weten zijn de maandelijkse injecties in het ziekenhuis doorgegaan. 

De business van moeder ligt vanwege de Lockdown, die half maart is ingegaan, volledig stil. 

Vanaf april zijn we gestart met een extra actie: Food for Kenia. Vanuit deze actie ontvangt moeder, evenals alle andere moeders waarvan het kind deel uitmaakt van het therapie project, een extra donatie van €20 om voeding te kopen. Vooralsnog organiseren we dit drie maanden op rij. 

Op 6-6 heeft de regering aangegeven de scholen/ internaten tot 1 september gesloten te houden.