David

David, geboren 23-12-2006

Deelname aan Project Therapie vanaf 2008

David is geboren als 1e kind van een alleenstaande moeder. Zijn moeder zit nog op de boarding school als David start met therapie in 2007. De zus van moeder neemt een groot deel van de verzorging van David op haar. Ondertussen is moeder geslaagd voor school en zorgt zij zelf weer voor David.
David heeft Cerebral Palsy sinds zijn geboorte en is hierdoor zeer zwak en deels spastisch. Samoo, is al in 2007 gestart met therapie en vraagt Amara Foundation om David op te nemen in het project Therapie. Voor David is de start van therapie op jonge leeftijd erg in zijn voordeel. We zien vaak dat kinderen “te laat” starten met therapie. David maakt ongecontroleerde bewegingen, kan zijn hoofd niet in balans houden, hij kan wel horen en zien en zijn verdere conditie is goed.
Amara Foundation betaalt 3 maal per week de therapie, het vervoer, een zit-, statafel voor thuis en de noodzakelijke spalken. Door 3x per week deel te nemen aan de therapie en de zit-, statafel te gebruiken, zijn er duidelijke vorderingen te zien. In 2010 lukte het David om de bewegingen van zijn hoofd te controleren en heeft hij een goede stabiliteit van zijn bovenlichaam ontwikkeld.
In november 2011 meldt Samoo ons dat zijn spasticiteit afneemt, dat hij met hulp kan zitten en dat hij alert reageert op zijn omgeving. Wij hopen dat David met zijn moeder enthousiast de therapie blijft volgen. Amara Foundation zal hen hierbij blijven ondersteunen.

David en oma sept2016

David en zijn oma, september 2016

Update oktober 2012

De oma van David komt regelmatig met hem naar de therapie. Oma bedankt Amara Foundation voor de hulp die David krijgt. De moeder van David is inmiddels klaar met haar studie. Het lukt haar tot nu toe niet een baan te vinden. Oma en moeder vragen om een eetstoel met werkblad voor David. David heeft een nieuwe stabox nodig, die hij nu heeft is te klein. In een eetstoel met werkblad zou David zelfstandig kunnen leren eten EN hij heeft een zitplek waaraan hij wat kan spelen.
Zijn gipsbrace moet worden vernieuwd, is vies en gebroken. Nieuwe been braces van plastic zijn noodzakelijk.
We gaan bovenstaande financieren.

Update december 2013

Het afgelopen jaar heeft David een nieuwe eetstoel met werkblad gekregen. Ook alle andere hulpmiddelen zijn aangepast en vervangen. Oma komt met David naar de therapie. De moeder van David heeft inmiddels een baan gevonden als onderwijzeres op een boardingschool, ze is alleen in de vakanties bij David. Het is geweldig dat ze een baan heeft gevonden, de werkeloosheid is groot, een opleiding is geen garantie voor een baan. Oma en mama Maureen zorgen op deze manier samen voor David.

Update mei 2014

Moeder heeft werk gevonden en dit betekent dat oma over het algemeen met David de therapie bezoekt. De reis naar de therapie, drie keer per week, wordt voor oma een te grote opgave. David is erg gegroeid, het is een lange slanke jongen die toch volledig afhankelijk is van degene die hem vergezelt. De therapie wordt teruggebracht naar 2 keer per week.
Oma en moeder vragen om een rolstoel zodat zij rondom het huis wat meer mogelijkheden hebben om hem te vervoeren. We hopen dat we deze aanvraag komend jaar kunnen realiseren als we spullen met een container vanuit Nederland op kunnen sturen.

Update mei 2015

De afgelopen maanden komt oma onregelmatig naar de therapie met David. De reden is dat hij te zwaar wordt voor oma om te dragen. Voor gebruik in en rondom het huis krijgt David, zodra de spullen uit de container in Kisumu zijn aangekomen, een rolstoel.
Wanneer bestuursleden weer in Kisumu zijn gaan we bespreken hoe het vervolg van de therapie eruit gaat zien.

Update december 2016

In april 2016 zijn Samoo de therapeut, moeder en bestuursleden die op werkbezoek waren samen gaan praten over de toekomst van David. David woont het gehele jaar bij oma. Moeder heeft een vaste baan op een middelbare school. Ze woont met haar partner en de onlangs geboren baby in een stad 30 km. van oma vandaan, waar moeder haar baan heeft. Moeder zou heel graag 24-uurs opvang voor David willen regelen. Ze realiseert zich dat het voor oma steeds moeilijker wordt om voor David te zorgen. Oma is erg bang dat er geen goede plek voor hem gevonden kan worden.
David heeft een plek nodig waar goed voor hem gezorgd. Hij is volledig afhankelijk van de volwassene die voor hem zorgt. We hebben moeder het advies gegeven om samen met oma te gaan kijken in St. Anthony Home in Awasi waar al meerdere kinderen geplaatst zijn. Moeder heeft dit advies opgevolgd en in de loop van het jaar is het besluit genomen dat David januari 2017 start in Awasi. In november hebben we alle noodzakelijke voorzieningen geregeld met moeder. Amara Foundation ondersteunt moeder met het kopen van de “uitzet”, een hele lange lijst spullen die
kinderen mee moeten brengen als ze naar een (school)internaat gaan (matras, muskietennet, lakens, dekens, handdoeken, kleding, uniform). Voor David is een rolstoel op maat aangemeten die voor januari afgeleverd gaat worden. Amara Foundation betaalt de plaatsing in het (school) internaat. Sinds april 2016 komt Daril, de ergo therapeut die via het werkervaringsproject (wat door Amara gefinancierd wordt) in het ziekenhuis werkt één keer per week een dag naar St. Anthony. Hij geeft therapie aan alle kinderen die het nodig hebben en adviseert de verzorgsters hoe met de kinderen om te gaan. Amara Foundation vergoedt de reiskosten. Zuster Marcella, de leidinggevende, is erg blij met dit aanbod voor “haar” kinderen.
Ook David kan gebruik maken van de therapie die therapeut Daril komt verzorgen in St. Anthony’s home.
We wensen David een hele fijne tijd toe in St. Anthony.

Update juli 2018

David is zoals was gepland in januari 2017 in Awasi in het St. Anthony special home gaan wonen.

Oma was erg bezorgd over David maar nadat ze hem een keer bezocht had was ze vol vertrouwen. Moeder vond het vanaf het begin af aan al een geweldige plek. David zelf was snel gewend. Hij heeft veel zorg nodig, hij is erg groot en lang.

Voorheen woonde David voornamelijk bij oma. Moeder ziet echter dat het voor oma niet langer mogelijk is om tijdens de lange vakanties voor de grote David te zorgen. Hij gaat voortaan naar het huis van moeder, moeder probeert, tijdens de vakanties, enige dagen met David bij haar moeder door te brengen. Moeder werkt als leerkracht op een secundary school en heeft gelukkig de schoolvakanties vrij.

Voor David betalen we schoolgeld en de kosten voor boarding (24-uurs opvang). Vanaf de start in Awasi delen we met moeder de kosten van de luiers voor David.

In Awasi krijgt David vanaf april 2018 twee keer per week therapie. De therapeut waar wij een overeenkomst mee hebben via het werkervaringstraject bezoekt twee keer per week Awasi en verzorgt daar de therapie voor alle kinderen die dit nodig hebben. Dit was aanvankelijk een keer per week maar we hebben dit op verzoek van zuster Marcella, vanaf april 2018 uitgebreid naar 2 x per week. De overige dagen werkt de therapeut in het ziekenhuis bij Samoo. Hij begeleidt de betreffende therapeut m.b.t. wat ieder kind aan therapie nodig heeft.

Tijdens de schoolvakanties komt moeder een keer per week naar de therapie. Amara Foundation betaalt therapie- en vervoerskosten. Meerdere keren therapie zou voor David beter zijn maar de afstand is erg groot.

Moeder is Amara erg dankbaar voor de hulp die zij krijgt.

Update januari 2020

Tot januari 2019 financierde Amara Foundation gedurende twee dagen per week een fysiotherapeut in Awasi. Vanaf 1-1-2019 zijn we, na overleg met Samoo en zuster Marcella (de leidinggevende van Awasi) een full time fysiotherapeut gaan financieren. Hierdoor konden de kinderen intensiever begeleid worden. David heeft ontzettend veel baat gehad bij de extra therapie. Voorheen had hij amper spierkracht. Nu kan hij kruipen en zelfs staan. Samoo verwacht dat als deze ontwikkeling doorzet hij met een hulpmiddel zou kunnen lopen.

David heeft het goed naar zijn zin in Awasi. De verzorgsters en therapeute zijn trots op de vooruitgang die hij laat zien. David heeft geen spraak, je moet hem erg goed kennen om enigszins te weten wat hij fijn vindt, wat hij wil. 

Voor moeder is dit een enorme stimulans om ook tijdens de vakanties met David naar de therapie te komen. Ook al is dit een enorme belasting. Enerzijds vanwege het feit dat David bijna niet meer te tillen is vanwege zijn lengte, anderzijds omdat moeder altijd hulp in huis moet halen om voor haar twee jongere kinderen te zorgen als zij met David naar de therapie komt.

Voor David betaalt Amara Foundation: verblijf en schoolgeld voor St. Anthony in Awasi, de daarmee samenhangende kosten zoals uniform, samen met moeder een 50/50 regeling voor gebruik luiers op St. Anthony, verbandmiddelen en AFO’s (enkel-voet-orthese’s) indien aan vervanging toe en de vervoerskosten naar de therapie tijdens de vakantieperiode. 

Update juni 2020

Evenals in Nederland bereikte het CORONA virus ook Kenia. De regering in Kenia kondigde 16 maart aan dat alle scholen, internaten met directe ingang gesloten werden. Vanaf half maart zijn alle kinderen vanuit de St. Anthony boarding in Awasi naar huis gegaan. Sinds die tijd is het echter ook voor de kinderen niet meer mogelijk om de therapie te bezoeken in het plaatselijke ziekenhuis. Incidenteel komen er wel patiënten in het ziekenhuis. Maar de reis naar het ziekenhuis is ook een probleem. Men mag maar met zeer weinig mensen in een busje waardoor het reisgeld enorm is toegenomen. 

David verblijft vanaf half maart bij zijn moeder. De school waar moeder normaliter werkt is ook gesloten. We hebben geen idee of de salarissen worden doorbetaald. 

Vanaf april zijn we gestart met een extra actie: Food for Kenia. Vanuit deze actie ontvangt moeder, evenals alle andere moeders waarvan het kind deel uitmaakt van het therapie project, een extra donatie van €20 om voeding te kopen. Vooralsnog organiseren we dit drie maanden op rij. 

Op 6-6 heeft de regering aangegeven de scholen/ internaten tot 1 september gesloten te houden.