Clinton

Clinton, geboren maart 2007

 

Deelname aan project Therapie vanaf mei 2015

Clinton is een jongen van 8 jaar oud.

Clinton is spastisch, heeft nog geen controle over zijn hoofd, hij kan nog niet staan, zitten of kruipen. Zijn gewrichten zijn erg stijf.

De behandeling zal bestaan uit: massage, stimulatie en het aanbrengen van braces. Voor thuis krijgt Clinton een sta / zittafel. Deze wordt in de werkplaats van het ziekenhuis gemaakt.

Clinton is de zoon van mama Lydia, een alleenstaande vrouw van 23 jaar. Hij heeft nog een zusje van 6 jaar. Moeder woont nog bij haar ouders en volgt een middelbare schoolopleiding. Oma heeft een kleine handel, ze verkoopt o.a. kleine gebakken visjes (omena).

Het gezin woont ver buiten Kisumu. De reistijd bedraagt bijna 1 1/2 uur heen en 1 1/2 uur terug. Amara Foundation vergoedt de therapie, twee keer per week het reisgeld en alle hulpmiddelen die nodig zijn.

We wensen mama en Clinton veel succes toe op de therapie.

 

Update voorjaar 2016

 Moeder bezoekt de therapie trouw. Clinton ontwikkelt zich goed en heeft altijd een brede lach op zijn gezicht. Hij geniet van contact.

Moeder vraagt aan leden van het bestuur van Amara of haar zus de komende periode met Clinton naar de therapie mag komen. Moeder verzuimt te veel uren op school. Natuurlijk stemmen we hiermee in. Moeder was bang dat we voor haar zus het reisgeld niet zouden betalen.

 

Update september 2016

Samoo en moeder hebben samen gesproken over de mogelijkheden van Clinton om vanaf volgend schooljaar, januari 2017, onderwijs te volgen.

Tijdens een werkbezoek aan Kisumu bespreken we met moeder de problemen en de mogelijkheden.

Moeder zou graag een schoolinternaat plaatsing willen. De zorg voor Clinton is intensief. Moeder start komend jaar met het laatste jaar van haar middelbare school. Haar zus kan niet meer oppassen. Ze weet niet hoe het verder moet.

Het schoolinternaat in Awasi, waar al meer therapiekinderen wonen, is qua verzorging een goede plek voor hem. Het nadeel voor Clinton is dat hij waarschijnlijk meer capaciteiten heeft om te leren dan de meeste kinderen daar. Samoo weet geen andere boardingscholen voor gehandicapte kinderen. De zorg is vaak onder de maat.

Er zijn dus weinig andere mogelijkheden. We besluiten dat moeder gaat kennismaken in Awasi en de zorgen met betrekking tot het mogelijke niveau verschil met zuster Marcella de leidinggevende bespreekt.

 

Update november 2016

De moeder van Clinton is op bezoek geweest in Awasi. Ze is erg enthousiast. Zuster Marcella heeft aangegeven dat ze Clinton op zijn niveau zullen benaderen.

De keuze van moeder is St. Anthony special home in Awasi. We stemmen hier als bestuur mee in. Na een jaar bekijken of het nog steeds een goed plekje is voor hem.

Komende week maakt moeder een overzicht wat het kost om Clinton te plaatsen. Naast de schoolinternaat kosten is er een waslijst aan spullen nodig (matras, uniform, kleding, toiletartikelen, matras, linnen goed, etc. ). We spreken met moeder de lijst door wat zij zelf kan kopen en wat Amara Foundation betaalt. Amara Foundation gaat de kosten voor het schoolinternaat betalen.

Voor Clinton is er in november een nieuwe rolstoel besteld. Voor januari zal die geleverd worden. Moeder heeft geld gekregen om een potty potty te kopen met rugleuning zodat Clinton zelfstandig op het potje kan zitten. Moeder begint thuis al met de training op verzoek van zuster Marcella.

Moeder gaat zelf het komende jaar naar het laatste jaar van de middelbare school, ze gaat, nu de zorg voor Clinton gegarandeerd is, ook intern.

We hopen dat zowel moeder als Clinton een succesvol jaar tegemoet gaan.

Update juli 2018

Zoals gepland in najaar 2016 is Clinton januari 2017 in Awasi, in het St. Anthony special home gaan wonen. Hij volgt daar ook onderwijs. Een hele grote verandering voor moeder en voor Clinton. Clinton was snel gewend aan het wonen in Awasi.

Clinton heeft gedurende het hele jaar een positieve ontwikkeling laten zien. In 2017 heeft Samoo nieuwe spalken voor zijn handen gemaakt van Turbocast.

In het najaar 2017 hebben we gesproken met zuster Marcella, moeder en Samoo of we het wonen in Awasi zullen verlengen of dat het beter voor Clinton is om een andere plek te zoeken. Alle betrokkenen waren er van overtuigd dat Clinton nog voldoende kan leren in Awasi. Samoo wil in 2018 een hulpmiddel voor hem maken zodat hij in staat is een potlood vast te houden. Dat zou hem meer mogelijkheden bieden om onderwijs te volgen.

In Awasi krijgt Clinton vanaf april 2018 twee keer per week therapie. De therapeut waar wij een overeenkomst mee hebben via het werkervaringstraject bezoekt twee keer per week Awasi en verzorgt daar de therapie voor alle kinderen die dit nodig hebben. Dit was aanvankelijk een keer per week maar we hebben dit op verzoek van zuster Marcella, vanaf april 2018 uitgebreid naar 2 x per week. De overige dagen werkt de therapeut in het ziekenhuis bij Samoo. Hij begeleidt de betreffende therapeut m.b.t. wat ieder kind aan therapie nodig heeft.

Voor Clinton betalen we schoolgeld en de kosten voor boarding (24-uurs opvang). Vanaf 2018 delen we met moeder de kosten van de luiers voor Clinton. Wanneer hij tijdig op een potje wordt gezet heeft hij geen luiers nodig. Thuis, tijdens vakanties lukt dit aardig. In Awasi is dit soms moeilijk voor de verzorgsters. We hebben moeder geld gegeven om ook een potje met rugleuning en zijarmen voor thuis aan te schaffen. Wanneer hij komend jaar nog luiers nodig heeft dan kan ook hij gebruik maken van de wasbare luiers en inleggers die we eind van het jaar gedoneerd krijgen van Nappy’s. (Zie verslag Joash)

Tijdens de vakanties komt Clinton met moeder twee keer per week naar de therapie. Amara vergoedt therapie- en reiskosten.

Voor moeder was het erg fijn dat zij in haar laatste jaar op de secundary school niet de zorg voor Clinton had. Moeder heeft eind 2017 haar opleiding met succes afgerond. Ze heeft van Amara Foundation, vanuit het Project hulp aan individuen een lening ontvangen om een business op te zetten. Ze verkoopt vis. De handel loopt goed. Haar inzet is fantastisch.

Update januari 2020

Tot januari 2019 financierde Amara Foundation gedurende twee dagen per week een fysiotherapeut in Awasi. Vanaf 1-1-2019 zijn we, na overleg met Samoo en zuster Marcella (de leidinggevende van Awasi) een full time fysiotherapeut gaan financieren. Hierdoor konden de kinderen intensiever begeleid worden. Clinton heeft veel baat gehad bij de extra therapie. De therapeute heeft veel geoefend om de spierkracht in zijn hand te versterken. Moeder zag dat Clinton baat had bij de meer intensieve therapie en heeft aan het bestuur van Amara gevraagd of Clinton tijdens de vakantie periode november/december 2019 drie keer in de week naar de therapie zou kunnen i.p.v. twee keer. Samoo ondersteunde deze vraag en we hebben de vergoeding reisgeld hierop aangepast. In november 2019 heeft Clinton een nieuwe handbrace gekregen. Hierbij zou een hulpmiddel aan worden gebracht zodat er een potlood aan bevestigd zou kunnen worden. Door de hevige regenval in december, heeft moeder de therapie een aantal keren niet kunnen bezoeken. Waardoor dit helaas niet gelukt is. Clinton heeft het goed naar zijn zin in Awasi. Het is een vrolijk, leergierig jongetje. Clinton kan zich via minimale taal/ klanken en gezichtsuitdrukkingen uitdrukken. Hij probeert woorden na te zeggen. Moeder en de verzorgsters begrijpen hem. Het is jammer dat er in Awasi te weinig tijd is om Clinton regelmatig op het potje te zetten. Clinton zou dan geen luiers meer nodig hebben. We hebben dit weer besproken met de leidinggevende en verzorgsters. Helaas hebben alle kinderen zoveel zorg nodig dat ze deze ondersteuning onvoldoende kunnen bieden. Tijdens vakanties maakt Clinton gebruik van het potje wat moeder met hulp van Amara heeft kunnen kopen. Luiers zijn dan niet nodig. 

In november 2019 is een van de bestuursleden op huisbezoek geweest bij Clinton. Moeder woont op de compound van de ouders van haar man. Lieve mensen die voor Clinton zorgen als moeder met haar vishandel bezig is. Op de compound wonen meerdere kinderen. Clinton geniet van hun aanwezigheid, de kinderen rijden hem rond in zijn rolstoel en betrekken hem bij het dagelijkse leven. Een van de kinderen is zijn speciale vriendje meldt moeder. Clinton heeft op dat moment een tweedehands vervangend rolstoel gekregen. Zijn rolstoel was kapot. Moeder zorgt ervoor dat de hoofdsteun nog wordt omgezet (we hadden helaas geen goed materiaal bij ons om dat ter plekke te regelen) en de oude rolstoel van Clinton komt terug naar de therapie in Kisumu. 

Moeder toonde de bezoekers vol trots haar huis maar ook haar vishandel. Zij staat samen met haar moeder op de plaatselijke markt. De business loopt goed. Moeder is een hardwerkende, jonge vrouw, ze lijkt haar leven op dit moment goed georganiseerd te hebben. 

Voor Clinton betaalt Amara Foundation: verblijf en schoolgeld voor St. Anthony in Awasi, de daarmee samenhangende kosten zoals uniform, samen met moeder een 50/50 regeling voor gebruik luiers op St. Anthony, verbandmiddelen en AFO’s (enkel-voet-orthese’s) indien aan vervanging toe, de vervoerskosten naar de therapie tijdens de vakantieperiode en de NHIF kaart. 

 

Update juni 2020

Evenals in Nederland bereikte het CORONA virus ook Kenia. De regering in Kenia kondigde 16 maart aan dat alle scholen, internaten met directe ingang gesloten werden. Vanaf half maart zijn alle kinderen vanuit de St. Anthony boarding in Awasi naar huis gegaan. Sinds die tijd is het echter ook voor de kinderen niet meer mogelijk om de therapie te bezoeken in het plaatselijke ziekenhuis. Incidenteel komen er wel patiënten in het ziekenhuis. Maar de reis naar het ziekenhuis is ook een probleem. Men mag maar met zeer weinig mensen in een busje waardoor het reisgeld enorm is toegenomen. 

Clinton verblijft vanaf half maart bij zijn moeder. Haar handel ligt sinds die tijd stil. Normaliter koopt moeder omena (kleine visjes) aan het meer en verkoopt deze, na drogen en frituren, in haar dorp. Nu reizen bijna onmogelijk en erg duur is, ligt de aanvoer stil. 

Vanaf april zijn we gestart met een extra actie: Food for Kenia. Vanuit deze actie ontvangt moeder, evenals alle andere moeders waarvan het kind deel uitmaakt van het therapie project, een extra donatie van €20 om voeding te kopen. Vooralsnog organiseren we dit drie maanden op rij. 

Op 6-6 heeft de regering aangegeven de scholen/ internaten tot 1 september gesloten te houden.