Update juni 2020 Project therapie

Sinds eind 2018 zijn er enkele wijzigingen bij het project therapie.

Op dit moment zijn er 14 kinderen die deelnemen aan het Project Therapie. 

Afgelopen jaar ontvingen we twee maal zeer verdrietig nieuws uit Kisumu. Twee kinderen die deelnamen aan het Project therapie overleden, beiden aan de gevolgen van sikkelcelziekte. We hebben de families zo goed mogelijk ondersteund. 

Als bestuur hebben we besloten om op dit moment geen nieuwe kinderen op te nemen. Wel hebben we het besluit genomen om daar waar we acute kortdurende ondersteuning kunnen bieden, we kijken of dit mogelijk is. 

Amara Foundation vergoedt voor kinderen indien nodig de reiskosten naar de therapie, de medicatie, extra voeding, luiers, hulpmiddelen (braces, rolstoel, bijzondere sta/zitstoel) en kosten voor onderwijs.

Op 1-1-2020, volgen van de 14 kinderen, 12 kinderen onderwijs. Waarvan 3 kinderen op een dagschool met een afdeling “special needs” en 9 kinderen wonen op een gespecialiseerd schoolinternaat. Tijdens de vier maanden schoolvakantie wonen alle kinderen thuis en bezoeken alle kinderen de afdeling ergotherapie van het Jaramogi Oginga Odinga Hospital (JOOTRH) in Kisumu. De frequentie van bezoek aan de therapie varieert van een keer per week tot vier keer per week. 

2 Kinderen, die nog geen school (kunnen) bezoeken vanwege de gecompliceerde problematiek, gedurende het hele jaar de afdeling therapie bij JOOTRH. 

De volgende activiteiten worden in 2020 voortgezet en gefinancierd:

  • De werkervaringsplek voor 1 persoon in het JOOTRH in Kisumu continueren we.
  • De samenwerking met het St. Anthony Home voor meervoudig gehandicapte kinderen in Awasi (waar zeven kinderen vanuit project Therapie wonen) wordt voortgezet en de ondersteuning wordt uitgebreid. 
  • We continueren financiering voor een extra fulltime verzorgster. 
  • Sinds 1-1-2019 hebben we de uren fysiotherapie uitgebreid en financieren we een fulltime medewerker ergotherapeut in dienst bij zuster Marcella. Therapeut Samoo is de supervisor van deze medewerker. Tijdens de schoolvakanties (vier maanden per jaar) werkt de medewerker in het JOOTRH in Kisumu. Tijdens de vakanties krijgen namelijk alle kinderen daar therapie en zijn er extra handen nodig. 
  • We continueren de vergoeding voor luiers. Ouders dragen bij aan de kosten. Deze kosten stijgen vanwege het groter worden van de kinderen. Er zijn grotere maten nodig en er zijn meer luiers nodig. Afgelopen jaar hebben we een poging ondernomen om wasbare luiers te introduceren. Voor thuis is dit een succes geworden. Voor de 24-uurs opvang in Awasi kon dit niet gerealiseerd worden. 
  • De samenwerking met de Disciples of Mercy (een basisschool met een afdeling “special needs” waar 2 kinderen vanuit Project Therapie onderwijs volgen) m.b.t. de gezamenlijke financiering van een ergotherapeut wordt vanaf 1-1-2020 niet gecontinueerd. We betaalden vier maanden per jaar salaris voor deze medewerker. We betalen vanaf 1-1-2020 de therapie per behandeling. 
  • Vanaf 1-1-2019 betaalt Amara Foundation voor alle therapie kinderen en hun families een zogenaamde NHIF kaart. Een ziektekostenverzekering voor het hele gezin. Je krijgt lang niet alles vergoed maar bijv. de therapiekosten in het JOOTRH hospital worden vergoed. Alle kinderen krijgen daar therapie tijdens de vier maanden schoolvakantie. Deze kosten worden dus niet meer door Amara betaald. Een verandering die voor alle therapie kinderen en hun familie geldt. Voor ouders, broers en zusjes geldt dat bijvoorbeeld ziekenhuisopname betaald wordt, onderzoek naar malaria gratis is, bij operaties NHIF 50% van de kosten betaalt, medicatie die in het plaatselijke ziekenhuis aanwezig is vergoed wordt etc. In overleg met Samoo hebben we als bestuur dit besluit genomen omdat de therapie kosten voor de kinderen per 1-1-2019 een stijging hadden van 100%. Met de kaart is therapie gratis. Voor dit extra geld konden we voor de kosten die therapie met zich meebrengt alle gezinnen een NHIF kaart geven. Kosten: €5,00 per maand ofwel €60,00 op jaarbasis.
  • Betalingen: we continueren de maandelijkse, rechtstreekse betalingen aan de moeders van de kinderen via MPesa. 
  • De betalingen aan de schoolinternaten verloopt of via de moeders of rechtstreeks via een overboeking per bank via de INTL-FCStone bank in Engeland. 

Door de uitbreidingen op diverse vlakken hopen we de zorg voor de kinderen te optimaliseren. 

Als bestuur blijft het fijn om samen te werken met de gemotiveerde en lieve moeders, de enthousiaste en deskundige therapeuten en de goede leerkrachten voor deze speciale groep kinderen. We hebben veel bewondering voor ze!