2017 januari, update onderwijs therapiekinderen

 

Vanaf begin januari zijn er totaal 11 kinderen vanuit het therapie project die onderwijs volgen op een dagschool of schoolinternaat. Jarenlange inzet, van vooral de moeders, om meerdere keren per week met hun kind naar de therapie te komen wordt beloond. Geen van hen had ooit gedacht dat hun kind onderwijs zou kunnen gaan volgen. De 11 schoolplaatsingen worden betaald door Amara Foundation. Door de vele schoolplaatsingen loopt het aantal kinderen wat de therapie wekelijks bezoekt terug. Om alles te kunnen blijven bekostigen hebben we de werkervaringsplekken teruggebracht naar 1 plek. Op een van de schoolinternaten, met meervoudig gehandicapte kinderen, verzorgen we een dag per week therapie en met een tweede school zijn we in overleg om dit samen mogelijk te maken. De therapeut die op school werkt zou tijdens de vakantieperiode, als alle kinderen de therapie bezoeken, op de therapie kunnen werken. Amara Foundation zou tijdens de vier vakantiemaanden het salaris van de betreffende medewerker kunnen betalen. We hopen, in het belang van alle kinderen die therapie op school nodig hebben, dat we dit georganiseerd krijgen.

U hoort er nog van….