Project Therapie

In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen dat we afscheid hebben genomen van therapeut Daril. Hij maakt het goed in zijn nieuwe baan maar mist de kinderen van het Project Therapie laat hij ons weten.
Samoo, de ergotherapeut die de leiding heeft op de afdeling therapie, heeft een nieuwe kandidaat gevonden voor de werkervaringsplek. Ewan Nyangena Angira is de afgestudeerde ergo therapeut die nu ervaring op gaat doen. We wensen hem veel succes toe. Ewan gaat ook, een keer per week de kinderen behandelen die wonen in “Saint Anthony special school” in Awasi. Daar zijn de afgelopen jaren vijf kinderen gaan wonen vanuit het project Therapie.

Begin van het jaar meldden we u dat we mogelijk ook nog samen zouden gaan werken met de Disciples of Mercy. Op deze dagschool, krijgen vier kinderen vanuit het Project Therapie onderwijs. De afgelopen jaren zagen we dat de kinderen, vanwege het feit dat ze op school zaten, te weinig therapie kregen. Er was, op fysiek vlak, een grote terugval zichtbaar bij de kinderen. Voor de school was het moeilijk een gekwalificeerde therapeut aan te trekken. Gedurende de vier maanden schoolvakantie kon er nl. geen salaris betaald worden. We hebben nu een combinatie bedacht: de school neemt een ervaren therapeut in dienst. Dit is gebeurd in overleg met Samoo. De therapeut is in dienst bij de Disciples of Mercy. Amara betaalt het salaris voor 4 maanden (schoolvakantie periode) aan de Disciples. De Disciples of Mercy betalen de overige 8 maanden. De therapeut die op school in de ochtend werkt komt dagelijks in de namiddag 2 uur naar de afdeling therapie in het ziekenhuis. Dit om meer ervaring op te doen en te helpen met de behandeling van patiënten. Tijdens de 4 maanden vakantie (april, augustus, november en december) wanneer alle kinderen de therapie bezoeken, werkt de betreffende therapeut de hele dag in het ziekenhuis. Felistus, ook van harte welkom bij Amara Foundation. Samoo is erg tevreden over deze constructie en is erg tevreden over de twee nieuwe kandidaten!