Melvin

Melvin, geboren 15-03-2010

Deelname aan Project Therapie vanaf mei 2014

Melvin neemt sinds die maand deel aan het therapieproject samen met haar oudere broer Joash. Melvin is ruim vier jaar oud.
Moeder Judy woont alleen in een van de sloppenwijken van Kisumu met twee gehandicapte kinderen.
Een van de therapeuten helpt haar op vrijwillige basis al enige tijd in de thuissituatie.
Melvin is bekend met cerebral palsy. Zij heeft een lage spierspanning.
De therapie richt zich op ontwikkeling stimuleren en begeleiding van moeder hoe met Melvin om te gaan. Met name gezonde voeding is een aandachtspunt.
Amara Foundation vergoedt de therapie en de reiskosten, er wordt en zit/sta box gemaakt voor thuis en Melvin krijgt de hulpmiddelen die nodig zijn (brases voor haar armen en benen).
In april hebben we met mama Judy gesproken. Ze was erg ontroerd en dankbaar voor de hulp van Amara Foundation.

Update januari 2015

In januari 2015 zien we dat Melvin al een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zij oogt fitter, gezonder. Haar motorische problemen zijn nog groot. Ze kan niet zelfstandig zitten, staan of lopen en heeft totale verzorging nodig. Melvin is in betere conditie, is sterker dan haar broertje.
Mama Judy is blij met de hulp van Amara Foundation. We hebben veel bewondering voor deze zorgzame, betrokken mama. Het streven is dat Melvin, samen met haar broertje Joash eind van het jaar deel kan nemen aan een onderzoek om te kijken of onderwijs mogelijk is.
Wanneer onderwijs mogelijk is zou dit een enorme verlichting voor mama Judy betekenen. Zij zorgt nu 24 uur per dag voor haar twee ernstig gehandicapte kinderen.

Update november 2016

Moeder heeft de therapie de afgelopen anderhalf jaar drie keer per week bezocht. Melvin is regelmatig ziek geweest. Het is een kwetsbaar, mager mama-judymeisje. Gezien haar jonge leeftijd hebben moeder en therapeut Samoo besloten om een onderwijsplaats voorlopig nog uit te stellen. Broertje Joash is met ingang van april 2016 geplaatst in het St Anthony Home in Awasi.
We blijven therapiekosten, vervoerskosten en noodzakelijke hulpmiddelen vergoeden. Moeder heeft in 2015 een rolstoel gekregen voor thuisgebruik.

Update juli 2018

Gedurende 2017 heeft moeder met Melvin drie keer per week de therapie bezocht. Melvin maakte een positieve ontwikkeling door. In het najaar 2017 heeft Samoo voor Melvin nieuwe beenspalken gemaakt.

In de tweede helft van 2017 is er een intake geweest bij zuster Marcella, de leidinggevende van St. Anthony, special boarding school in Awasi. Het broertje van Melvin, Joash, verblijft daar al vanaf april 2016. Gedurende 8 maanden per jaar wonen de kinderen daar intern en krijgen ze les in de spacial needs klas, speciaal voor gehandicapte kinderen. Gedurende de overige vier (vakantie) maanden wonen de kinderen bij moeder. Moeder en ook wij zijn erg enthousiast over deze woonplek voor meervoudig gehandicapte kinderen. Ze hebben veel zorg / verzorging nodig en die wordt hier op een liefdevolle manier gegeven. Moeder was erg blij toen ze te horen kreeg dat Melvin met ingang van het nieuwe schooljaar (januari 2018) geplaatst kon worden. Het schoolgeld, het geld voor boarding (24-uurs opvang) en de kosten voor de basisuitzet (matras, muskietennet, lakens, dekens, uniform, voldoende kleding, verzorgingsartikelen etc. etc) zijn door Amara Foundation betaald. De kosten van luiers worden samen met moeder gedeeld. Voor Melvin zou ook een nieuwe rolstoel worden aangeschaft. In verband met de problemen in Kenia die te maken hadden met de verkiezingen is deze levering nooit doorgegaan. Melvin heeft nu een gebruikte, maar voor haar goed aangepaste rolstoel ontvangen.

Voor Melvin en voor moeder waren de eerste weken moeilijk, ze waren nog nooit zonder elkaar geweest, misten elkaar. Gelukkig had ze steun aan de aanwezigheid van haar broer. Toen we haar in februari/maart bezochten was het weer het vrolijke, goedlachse meisje zoals we haar kennen van de therapie.

In Awasi krijgt Melvin vanaf april 2018 twee keer per week therapie. De therapeut waar wij een overeenkomst mee hebben via het werkervaringstraject bezoekt twee keer per week Awasi en verzorgt daar de therapie voor alle kinderen die dit nodig hebben. Dit was aanvankelijk een keer per week maar we hebben dit op verzoek van zuster Marcella, vanaf april 2018 uitgebreid naar 2 x per week. De overige dagen werkt de therapeut in het ziekenhuis bij Samoo. Hij begeleidt de betreffende therapeut met betrekking tot wat ieder kind aan therapie nodig heeft.

Tijdens de vakanties bezoekt Melvin samen met haar broer Joash drie keer per week de therapie in het ziekenhuis. Vervoer en therapiekosten worden betaald door Amara Foundation.

Moeder heeft nu na al die jaren zorg voor twee meervoudig gehandicapte kinderen “de handen een beetje vrij”. Ze is Amara Foundation erg dankbaar voor de hulp die we haar bieden. Via het Project van Amara: hulp aan individuen heeft ze een microkrediet ontvangen en is een business gestart met het verkopen van gordijnen. De business verloopt redelijk. We hebben veel bewondering voor haar onvoorwaardelijke zorg voor haar kinderen en haar doorzettingsvermogen.

Tijdens de vakanties wordt moeder bijgestaan door familieleden, zodat en de zorg voor de kinderen gewaarborgd is en haar business toch door kan gaan.

Update januari 2020

De ontwikkeling van Melvin verloopt langzaam. Melvin is een kwetsbaar, erg tenger meisje. Soms komt ze over als een energiek blij meisje maar vaak tref je haar ook rustig zittend of liggend aan en is het moeilijk om contact met haar te krijgen. In Awasi wordt er weinig vooruitgang geboekt. Melvin kreeg tot 1-1-2019 twee keer in de week therapie. Vanaf 1-1-2019 financieren we een full time therapeute op St. Anthony, Melvin krijgt nu vaak vier keer per week therapie. Melvin is totaal afhankelijk van de zorg van volwassenen. Er is geen communicatie mogelijk met haar. Voor moeder blijft de verzorging tijdens de vier maanden schoolvakantie een zware klus. Niet alleen vanwege de zorg om Melvin maar dan is ook broertje Joash (die ook in Awasi woont) thuis. Gelukkig heeft moeder veel steun van familie tijdens deze periodes. Tijdens de vakanties komen Melvin en broertje Joash drie keer per week naar de therapie in het ziekenhuis (JOOTHR). 

In oktober 2019 heeft Samoo nieuwe braces gemaakt voor Melvin. 

Van Nappy’s een bedrijf wat wasbare luiers verkoopt. Hebben we in 2019 een zeer grote partij gedoneerd gekregen. Het bleek echter niet haalbaar deze luiers in St. Anthony in Awasi in gebruik te gaan nemen. Het grote probleem was de hoeveelheid was die dan dagelijks, met de hand, in een regio waar er een enorm gebrek aan water is, gedaan moet worden. We hebben de luiers verdeeld onder de moeders voor gebruik thuis tijdens de vier maanden schoolvakantie. De moeder van Melvin en Joash was erg blij met de luiers. Het kopen van Pampers voor gebruik thuis is veel te kostbaar. Op St. Anthony gebruiken de verzorgsters pampers. Wij hebben met alle moeders de afspraak dat we de kosten voor de pampers op St. Anthony delen. 

Voor Melvin betaalt Amara Foundation: de boarding kosten, de NHIF kaart, gedeeltelijke vergoeding voor gebruik luiers op Awasi, verbandmiddelen en braces indien aan vervanging toe en de vervoerskosten naar de therapie tijdens de vakantieperiode. 

De business van moeder, verkoop van gordijnen, verloopt redelijk goed. 

We hebben veel bewondering voor moeder. Zij is een trotse moeder van drie kinderen, waarvan twee kinderen meervoudig gehandicapt zijn. In een land als Kenia waar het hebben van een gehandicapt kind vaak als zeer negatief wordt gezien, laat zij zich zien als een strijdbare vrouw die opkomt voor haar kinderen. Zij strijdt voor: “iedereen is uniek en mag er wezen in deze wereld”. 

Update juni 2020

Evenals in Nederland bereikte het CORONA virus ook Kenia. De regering in Kenia kondigde 16 maart aan dat alle scholen, internaten met directe ingang gesloten werden. Vanaf half maart zijn alle kinderen vanuit de St. Anthony boarding in Awasi naar huis gegaan. Sinds die tijd is het echter ook voor de kinderen niet meer mogelijk om de therapie te bezoeken in het plaatselijke ziekenhuis. Incidenteel komen er wel patiënten in het ziekenhuis. Maar de reis naar het ziekenhuis is ook een probleem. Men mag maar met zeer weinig mensen in een busje waardoor het reisgeld enorm is toegenomen. 

Melvin verblijft vanaf half maart bij haar moeder. Samen met Joash en hun jongere broertje. Moeder woont in een groot huis samen met een aantal familieleden. Moeder zal Melvin en Joash zeker de zorg verlenen die zij nodig hebben. De gerichte therapie zullen beide kinderen zeker missen en komt hun ontwikkeling niet ten goede. 

De business van moeder ligt vanwege de Lock down, die half maart is ingegaan, volledig stil. 

Vanaf april ontvangt moeder, evenals alle andere moeders waarvan het kind deel uit maakt van het therapie project, een extra donatie van €20 om voeding te kopen. Vooralsnog organiseren we dit drie maanden op rij. 

Op 6-6 heeft de regering aangegeven de scholen/ internaten tot 1 september gesloten te houden.