2020 Januari Update Urusi

In het najaar 2018 hebben we uitgebreid met het bestuur van Urusi overlegd over de toekomst. Gezamenlijk is het standpunt ingenomen dat het bestuur: 

 1. zich alleen gaat richten op de junioren spelers, dit m.b.t. training en spelen van competitie.  
 2. meer activiteiten organiseert gericht op de wijk. Ouders worden daar waar mogelijk betrokken bij het voetbalgebeuren en de activiteiten. 
 3. een meer professionele trainingsaanpak stimuleert 
 4. een beloningssysteem voor de coaches/begeleiders gaat opzetten. 
 5. plannen gaat maken voor de opstart van een inkomen genererend project om niet alleen afhankelijk te zijn van de donatie van Amara.  

Dit heeft tot de volgende activiteiten geleid in 2019:

M.b.t 1: In 2019 hebben vijf juniorenteams deelgenomen aan de competitie. Daarnaast werd er deelgenomen aan enkele toernooien. 

M.b.t. 2: Enkele voorbeelden. 

 • In 2019 is er een start gemaakt met een clean up in de wijk Manyatta. Leden van Urusi, wijkbewoners en bezoekers van Amara hebben deelgenomen aan de clean up in de wijk. 
 • Daarnaast stimuleert Urusi goede schoolresultaten d.m.v. beloningen in natura, zoals voetbalshirtje of schoenen. 
 • Incidenteel wordt er aan ouders een bijdrage gegeven voor schoolkosten. 
 • Wanneer er in het gezin van een van de geregistreerde voetballers of coaches iemand ernstig ziek is of is overleden ontvangt het gezin, als steunbetuiging, een kleine financiële bijdrage van Urusi.

M.b.t. 3. De coaches werken mee planmatig. Naast de training en het spelen van een wedstrijd is het ook belangrijk om kinderen veel plezier te laten beleven aan samen sporten. De handvatten die zijn aangereikt in de korte cursus eind 2018 worden zoveel mogelijk in praktijk gebracht. 

M.b.t. 4 Coaches ontvangen maandelijks een kleine vergoeding en op momenten dat bestuursleden van Amara in Kenia aankomen vaak een beloning in natura zoals nieuwe voetbalschoenen, trainingspak etc. 

M.b.t. 5 Er is veel tussentijds overleg geweest tussen bestuur Urusi en bestuur Amara. Het resulteerde in het bouwen van het “Amara sport complex”. Een gebouw van golfplaten, een ruimte voor ongeveer 80 personen, waar tegen een kleine vergoeding naar voetvalwedstrijden (voornamelijk Engelse competitie) gekeken kan worden. De bouw, de aankoop van 60 stoelen, een tv en een decoder werd gefinancierd vanuit het bedrag wat jaarlijks begroot wordt voor Urusi (€6.000). In 2019 was de opbrengst minimaal, mede omdat de stroom uitvalt in de wijk zodra het regent. Eind 2019 heeft een sponsor uit Nederland een generator geschonken. Sinds die tijd is men niet meer afhankelijk van de weersomstandigheden en zijn de inkomsten iets toegenomen. 

Vooruitblik 2020: Project Sport

In 2020 is er €6.000 begroot voor voetbalclub Urusi. 

Gezamenlijk is het standpunt ingenomen dat het bestuur zich: 

 • voornamelijk blijft richten op de junioren spelers, training en spelen van competitie 
 • in 2019 wordt er met het oudste team junioren (under 18) toegewerkt naar voorbereiding voor deelname regionale competitie senioren in 2021
 • dat het wijkgericht werken wordt gecontinueerd 
 • dat de professionele trainingsaanpak zich blijft ontwikkelen
 • dat het beloningssysteem voor de coaches/begeleiders wordt gecontinueerd
 • dat het inkomen genererend project, om niet alleen afhankelijk te zijn van de donatie van Amara, verder wordt uitgebouwd.
 • Maart 2020: En toen kwam Corona. Met name de Engelse voetbalcompetitie is zeer populair en dan is het volle bak. Uitbouw van dit inkomen genererend project was in voorbereiding, het is een mogelijkheid door middel van verkoop frisdrank en snacks.