Verdrietig bericht over Joyce

Gisteren, ontvingen we het verdrietige bericht uit Kisumu dat Joyce, een van de kinderen die sinds
2011 deelt uit maakt van Project Therapie, op 13-jarige leeftijd is overleden.

Joyce was van jongs af aan bekend met de sikkel celziekte. In 2010 heeft ze een ernstige vorm van
malaria gekregen. Haar gezichtsvermogen was vanaf dat moment beperkt, ze kon niet meer lopen en
kon niet zelfstandig staan. Therapeut Samoo heeft Amara Foundation gevraagd haar op te nemen in
het Project Therapie. Vanaf dat moment betaalde Amara de twee wekelijkse therapie, de reiskosten
naar de therapie in Kisumu en de nodige hulpmiddelen. Na overleg met moeder, Samoo en Amara
Foundation is besloten vanaf 2016 de therapie te laten plaats vinden in Bondo, een plaats veel
dichter bij de woonplaats van het gezin. Therapeut Samoo houdt regelmatig contact met de
betreffende therapeut in Bondo. Haar spieren krijgen in de loop van de jaren iets meer kracht, haar
spasticiteit neemt af en met hulp kan ze haar hand weer iets gebruiken. Joyce blijft echter een heel
kwetsbaar meisje.

We hebben Joyce leren kennen als een vriendelijk, goedlachs meisje waar we ondanks haar handicap
toch gemakkelijk contact mee konden leggen. Een knuffel met een geluidje maakte haar super blij!
De inzet van moeder voor Joyce is geweldig geweest in al die jaren. We hebben veel bewondering
voor haar. In verband met de complexe situatie van Joyce bezocht zij geen school, moeder zorgde 24
uur per dag, 7 dagen in de week voor haar en de andere kinderen in het gezin.
Wat zullen ze haar missen in haar familie. We wensen haar familie en alle vrienden om hen heen heel
veel sterkte toe in deze verdrietige tijd.

Lisanne zal tijdens het komende werkbezoek de familie van Joyce proberen te bezoeken. Als
herinnering zullen we enkele mooie foto’s overhandigen. Daarnaast zullen we samen met Samoo, de
therapeut, overleggen of andere (financiële) hulp op dit moment nodig is.