Uitnodiging mini-symposium 20 jaar UWW

Graag willen wij je informeren over het volgende:
De Stichting Uden WereldWijd (UWW) bestaat 20 jaar! Deze stichting sponsort ons elk jaar met een
mooi bedrag opgebracht uit de opbrengsten van het inzamelen van textiel in de gemeente Uden.
Deze mijlpaal wil UWW graag met iedereen vieren!
Daarom nodigen zij jullie en alle andere belangstellenden uit voor een mini-symposium op
woensdag 26 juni a.s. in de Kruisherenkapel aan het Lieve Vrouwenplein 44, 5401 AS Uden.
De feestelijke lezingensessie heeft de titel:
Van missie naar een internationale duurzame ontwikkelingssamenwerking”.
UWW ondersteunt financieel 25 projecten in de derdewereldlanden, die door initiatiefnemers uit de
gemeente Uden zijn omarmd.
Zij hebben een interessant programma samengesteld:
Vier korte lezingen van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur met:
– Kruisheer Rein Vaanhold over de missie van toen.
– Daan van Ee, directeur Vraag en Aanbod Internationaal, over de missie van nu.
Korte pauze.
– Marianne Schepers over het hoe en waarom van ontwikkelingsprojecten nu.
– Burgemeester Henk Hellegers over ontwikkelingssamenwerking door de gemeente Uden.
Napraten onder het genot van…..
De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Amara Foundation ondersteunt dit initiatief en hopen dat jullie in
groten getale deze interessante lezingen zullen bijwonen in de sfeervolle ambiance van de Kruisherenkapel ( de kapel is open vanaf 19.00 uur).
En… dat jullie vele anderen zullen aansporen om te komen.
Noteer deze datum in uw agenda. Tot 26 juni om 19.30 uur.

Ps. Deze avond sluit tevens mooi aan bij de expositie “Het gezicht van de Udense Missie” die tot 28
juni te zien is in het Retraitehuis in Uden.