Terugblik 2023

Reizen
In januari reisden Lisanne en Isa af naar Kenia. Carmen en Evelien volgden in februari, waardoor we twee weken met z’n vieren in Kisumu waren. Dat is mega waardevol, omdat je dan snel zaken kunt bespreken en beslissen. We ontmoetten Richard voor het eerst in levende lijve. Hij is onze contactpersoon voor de studenten van Klaartje Derks en heeft gedurende het afgelopen jaar al vele extra taken toebedeeld gekregen om zaken vanuit Nederland makkelijker, beter te laten verlopen. Daarnaast hebben we in Kisumu ook ons 15 jarig bestaan met de hele Amara familie gevierd. Het was geweldig om iedereen bij elkaar te zien. Ook voor de mensen van de verschillende projecten is het waardevol om te zien dat wij meerdere projecten ondersteunen.
Nynke is meerdere keren afgereisd naar Kisumu en heeft al die keren materialen, zoals plaatmateriaal voor braces, verbandmateriaal en sportkleding voor onze projecten daar naartoe gebracht en ook weer Keniaanse producten mee terug te nemen.
Lisanne is samen met haar vriendin Nel in oktober en november in Kisumu geweest.
Na het bezoek in februari bleek dat de rolstoelen van alle kinderen van ons project therapie aangepast of vervangen moesten worden. We hebben gezocht naar vakbekwame vrijwilligers en die hebben we gevonden. In november zijn Ronni en Anita afgereisd naar Kisumu om daar alle rolstoelen op te knappen. Ze hebben keihard gewerkt en prachtig werk verricht.
We vinden het geweldig dat het dit jaar weer mogelijk was om goed naar Kisumu af te reizen en dat er dus ook weer veelvuldig live contact geweest is met al onze contactpersonen.

Projecten
Bij al onze projecten is weer van alles gebeurd. Zoals hierboven al geschreven was, hebben Ronni en Anita een grote bijdrage geleverd voor het therapie project. Moeders hebben hun dank weer uitgesproken voor alle hulp die Amara Foundation biedt en het feit dat wij een gezin zorgverzekering voor al deze gezinnen vergoeden. Op die manier is de therapie van de gehandicapte kinderen gedekt, maar ook is het volledige gezin verzekerd van de basiszorg.
Binnen project hulp aan individuen hebben we weer wat terugbetalingen van leningen mogen ontvangen, hebben we wat mobiele telefoons vanuit Nederland meegenomen en uitgedeeld en hebben we weer een nieuwe lening verleend voor het verbouwen van een schoolkantine en het opstarten, uitbreiden van een marktkraam.
In februari hebben we de zitvolleybalclub Shakers ontmoet en besloten ze ook te gaan ondersteunen binnen het project Sport. Zij zitten net als Urusi in de wijk Manyatta. Voetbalclub Urusi heeft vele toernooien en vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Super dat zij actief blijven ondanks dat de officiële jeugdcompetitie op zich laat wachten vanuit de overheid.
En binnen het project St. Clare volgde de maatschappelijk werker een nieuwe opleiding en vonden we twee nieuwe donateurs, die middels een periodieke gift (volledig aftrekbaar) ieder één kind zullen gaan sponsoren. Ook is er een huis gebouwd voor een moeder en haar kinderen. Nel en Lisanne bezochten hen in november.

Bestuur en vrijwilligers
En dit jaar heeft voor ons enorm in het teken gestaan van het afscheid nemen van bestuursleden Lisanne en Maria. Zij hebben beiden in het begin van het jaar aangegeven te stoppen als bestuurslid per 1 januari 2024. Dit betekende voor Carmen en Evelien dat zij na moesten gaan denken wie alle werkzaamheden over zouden gaan nemen, nieuwe bestuursleden moesten vinden en hoe we een aantal zaken mogelijk anders aan moeten gaan pakken, zodat we alle projecten met minder mankracht in Nederland toch net zo goed voort kunnen gaan zetten.
Gelukkig blijven Lisanne en Maria ons een warm hart toe dragen. Natuurlijk blijven zij emotioneel betrokken. Maar dat niet alleen, zij blijven als vrijwilliger werkzaamheden doen voor onze winkel met Keniaanse producten. Zoals het blijven bevoorraden van de wereldwinkels, waar onze producten ook te vinden zijn.. Wij zijn natuurlijk mega dankbaar dat zij met al hun kennis betrokken blijven bij de stichting en helemaal dankbaar voor al het werk dat Lisanne en Maria al deze jaren gedaan hebben. In Kisumu denken ze daar net zo over. Toen Lisanne afgelopen november aan iedereen vertelde dat zij stopt als bestuurslid, waren er vele geschokte mensen die vervolgens met liefde, tranen en een applaus afscheid van haar namen. Gelukkig spraken ze in Kisumu ook uit dat zij alle vertrouwen hebben in de goede voortgang van onze stichting. En tussen neus en lippen door heeft Lisanne al laten weten vast nog wel eens als vrijwilliger af te reizen naar onze projecten in Kisumu.
Lisanne en Maria willen geen groots afscheidsfeest. Natuurlijk staan Carmen en Evelien na zoveel jaren samenwerken nog wel stil bij hun vertrek als bestuurslid.
Tegelijk met Lisanne stoppen ook Jan en Henk als boekhouder en accountant. Vele jaren hebben zij samen met Lisanne gezorgd dat onze boekhouding en het jaarverslag op orde waren en gecontroleerd werden. Als drietal sluiten zij nog wel ons boekjaar 2023 af. Wij waarderen ook hun werkzaamheden van de afgelopen jaren enorm.

Nieuwe vrijwilligers
Afgelopen jaar is Elma Turlings gestart als vrijwilliger bij Amara Foundation. Zij heeft dit jaar een hele waardevolle bijdrage geleverd door het schrijven van aanvragen en bedankbrieven. Een geweldige aanvulling op ons team.
Gelukkig heeft Nynke Haagsma aangegeven als bestuurslid toe te treden. Dat is natuurlijk geweldig nieuws! Zij heeft doordat ze het afgelopen jaar al onze projecten bezocht heeft een goede indruk gekregen van Amara Foundation. In een aparte mailing in januari stelt zij zich voor en lichten wij jullie in over de functiewijzigingen in het bestuur.

In herinnering
Ook staan we stil bij het overlijden van donateurs. We gedenken graag donateurs Jan Vermeulen en Lucia Vermeer-Van Iersel. Een warm dank je wel.

Dank
We sluiten graag af met een heel warm dank je wel aan al onze sponsors; geld donateurs, donateurs van goederen, onze vrijwilligers die ons steunen met diensten, mensen die ons geholpen hebben spullen in Kenia te krijgen en mensen die ons helpen tijdens beurzen en evenementen, het verkopen van onze spullen of met het opzetten van een eigen actie waarvan de opbrengst naar Amara gaat. Zonder jullie hebben wij geen bestaansrecht! Ook hartelijk dank namens heel onze “familie” in Kenia.