Terugblik 2021

Nederland is nog steeds in de ban van Covid 19 en dat is helaas voor Kenia niet anders. 
Het jaar 2020 was in Kenia het jaar van een bijna volledige lockdown. De grootste impact voor onze projecten was dat alle opvang van kinderen, alle scholen, en alle kleine handel stil lag. Gelukkig is dit sinds januari 2021 niet meer het geval. St. Clare opvanghuis en alle andere vormen van 24 uurs opvang, de schoolinternaten en dagscholen zijn weer open. De leiding van St. Clare maar ook alle scholen waren erg blij de kinderen weer op te kunnen vangen. Zuster Lucy als leidinggevende van St. Clare meldt dat veel kinderen, ondanks de hulp van voedselpakketten voor diverse gezinnen, toch te weinig gezonde voeding hebben gehad. Samoo, de ergotherapeut in het ziekenhuis meldt ons schrikbarende verhalen over de terugval op fysiek vlak van bijna alle 14 kinderen. Bijna een jaar geen therapie betekent dat vergroeiingen zijn toegenomen, conditie is afgenomen. Het team therapeuten heeft hard gewerkt dit jaar, toch is de schade nog niet hersteld. De kleine handel wordt weer mondjesmaat toegestaan. Wat echter nog absoluut niet is hersteld is de economie. Er is meer armoede dan voorheen. De kleine handel, ook van de mensen die via ons een microkrediet hebben loopt niet goed. 
Helaas kunnen wij als bestuur de projecten nog niet bezoeken. We missen het meer intensieve contact natuurlijk. Echt doorvragen, een probleem wat zich voordoet samen uitpluizen, is moeilijker via de mail of andere digitale contacten. 
Het tekent ook het contact met onze achterban, met u. Er is niets mooier dan enthousiast over de contacten, de ondersteuning die we geven te vertellen nadat je het leven in Kisumu weer met hart en ziel beleefd hebt. Die verhalen hebben we nu niet…..helaas.
Maar daar staat tegenover dat we op veel andere manieren toch intensief contact hebben met de leidinggevenden van de projecten. De mailtjes, sms’jes, WhatsApp vliegen over en weer. De wederzijdse betrokkenheid is zeker voelbaar. 
We ontvangen veel berichten waarin moeders, leidinggevenden maar ook kinderen hun dank uitspreken voor de steun die ze ontvangen van Amara Foundation, dus van u. Daarnaast overleggen we veel over de zorgen die men tegenkomt en hoe wij daarin kunnen steunen. 
We hebben op diverse gebieden extra steun kunnen geven die juist nu, in deze crisis, nog harder nodig was. De actie die we hielden voor extra schoolmaterialen voor de kinderen van het re-integratieproject, de 100% financiering voor de luiers van de meervoudig gehandicapte kinderen, extra middelen voor een herstart van enkele microkredieten zijn hier enkele voorbeelden van. 
De kinderen zijn vol enthousiasme afgelopen januari met school begonnen. In plaats van 9 maanden (3 trimesters) school en 4 maanden vakantie heeft Kenia dit jaar 11 maanden school (4 trimesters) en maar enkele weken vakantie om zo de gemiste schoolweken van 2020 in te halen. We hopen dat ze dit jaar succesvol afsluiten.
Wat we als bestuur erg jammer vinden is dat de activiteiten die we zelf ondernemen om geld te genereren tot een minimum beperkt zijn de afgelopen twee jaar. Dit geeft ons wel enige zorgen met betrekking tot de inkomsten. We kijken uit naar betere tijden! 
We willen natuurlijk, ook de komende jaren alle zeilen blijven bijzetten en de vier projecten blijven steunen, zoals we dat de afgelopen jaren met uw hulp hebben kunnen doen.


We kunnen het niet genoeg herhalen: 
dankzij u allen bestaan we, 
dankzij u allen kunnen we aan onze projecten steun en hulp verlenen! 
Dank u wel, namens onze familie in Kenia en voltallige bestuur van Amara Foundation.