Terugblik 2020

Terugkijken op een jaar Amara Foundation in een jaar waarin Nederland wordt geregeerd door Covid. 

Terugblikken op een jaar Amara Foundation in een jaar waarin Kenia bijna het gehele jaar in een volledige lockdown is. COVID veranderde onze manier van leven en het leven van de Kenianen, van onze mensen. 

Bij de vier projecten die we steunen in Kenia, de stad Kisumu en omgeving, verliep tot half maart alles naar wens. Bestuursleden Evelien en Carmen, leerkracht en begeleider Michel maakte de maand voor COVID uitbrak nog een geweldige reis naar onze projecten met leerlingen van het Heerbeek college (Expeditie Kenia). Wat zijn we blij dat deze reis, waar begeleiders en leerlingen zoveel energie in staken, nog door ging. In maart stonden de koffers van bestuursleden Maria en Lisanne met speciale reisgenoot Reana gepakt voor een werkbezoek aan Kisumu. Helaas, deze reis kon niet doorgaan. 

We realiseren ons als bestuur hoe belangrijk het is om de afgelopen jaren een goede band te hebben opgebouwd met de verantwoordelijke van de vier projecten. Vanaf maart hebben we intensief contact via mail, sms en WhatsApp. De contacten verlopen bijzonder goed. 

We hebben de afgelopen maanden in de nieuwsbrief steeds uitgebreid aandacht besteed aan wat COVID, en de daarmee samenhangende lockdown, betekende voor alle projecten. Samengevat: heftig voor alle mensen, vrijwel geen handel, geen of zeer beperkt inkomen, geen ondersteuning voor kinderen die geen thuis hebben, geen gespecialiseerde zorg voor de groep meervoudig gehandicapte kinderen, geen activiteiten voor kinderen en jongeren, scholen gesloten en ook geen sportvoorzieningen. Een angstige en bezorgde gemeenschap die zich realiseert dat er amper hulp is als men ziek wordt, ze hopen en verwachten dat God hen helpt.

In het bestuur spraken we direct na de aankondiging van de lockdown over de mogelijkheden om veel van deze families te steunen middels een voedselpakket of extra maandelijkse donatie. Aanvankelijk aarzelden we als bestuur…..kunnen we onze donateurs, in deze ook voor Nederland moeilijke tijd, om extra steun vragen. 

We besloten de stap te zetten. Middels een speciale mailing, publicatie op facebook en de website vroegen we om een donatie. De intentie was om ongeveer 100 gezinnen per maand te steunen met een voedselpakket of donatie. We hoopten de gezinnen drie maanden te kunnen ondersteunen. Wilde Ganzen ondersteunde ons, maar ook ontvingen we heel veel donaties. Ik kan u vertellen, we zijn zeer, zeer verrast. Uiteindelijk lukt het ons om ruim 100 gezinnen in totaal negen maanden te ondersteunen. Vorige maand besloten we in het bestuur dat we doorgaan tot eind december. Dit besluit konden we alleen nemen dankzij de GEWELDIGE HOEVEELHEID DONATIES DIE WE HEBBEN ONTVANGEN TEN BEHOEVE VAN FOOD FOR KENIA, EEN TOTAALBEDRAG VAN RUIM €17.400. U begrijpt dat we héél erg trots en blij zijn dat zoveel mensen dit project gesteund hebben. 

We hopen dat vanaf 1 januari 2021 het “normale” leven weer meer op gang komt. Als de ontwikkeling zich doorzet gaan in januari de kinderen weer naar school, mogen de meervoudig gehandicapte kinderen weer naar de 24-uurs opvang en komt ook de handel nog meer op gang.   

Het bestuur van Amara maar ook “onze Amara familie” heeft zich werkelijk gesteund gevoeld. Velen noemen in hun reactie ook dank aan alle vrienden van Amara, die ons geholpen hebben in deze moeilijke tijd. 

Gelukkig zijn de “normale” donaties, periodieke giften, incasso’s doorgegaan. Dus we kunnen vol vertrouwen 2021 starten. Voor ons als bestuur ook weer een verrassing dat mensen ons zijn blijven steunen. DANK. 

Tot slot een bijzonder weetje:

U als sponsor, vriend van Amara en wij als bestuur lieten een bijzondere mijlpaal en feestje stilletjes voorbij gaan: We bestonden dit jaar 12 ½ jaar!  Het feestelijke tintje was gezien COVID niet mogelijk. 

En toch voelen we ons als bestuur feestelijk en gaan vol goede moed 2021 tegemoet. 

U als trouwe achterban maakt ons sterk en geeft ons veel vertrouwen in de toekomst.