Francis

Francis (in het rood) voor zijn kiosk

In november 2011 hebben we een lening verstrekt aan Francis.
Francis kennen we al vanaf de oprichting van Amara. Dit omdat hij jarenlang in het weeshuis St. Clare gewoond heeft. Na het beëindigen van zijn studie (middelbaar onderwijs) lukte het niet om aan een baan te komen. Hij heeft ons een lening gevraagd om een eigen zaak te beginnen. Hij wilde in een klein winkeltje aan de straat drank en kleine snacks (zoals frites) gaan verkopen.
We hebben Francis gevraagd een begroting te maken, wat hij dacht nodig te hebben en wat de kosten hiervan zijn. In september 2011 heeft hij ons hierover geïnformeerd. We hebben als bestuur besloten hem een renteloze lening te geven. Een van onze voorwaarde om een lening te verstrekken was, dat Francis een “adviseur” in Kisumu zou accepteren die wij ook kennen. Deze “adviseur” kan hem bijstaan indien er zich problemen voordoen waar hij geen raad mee weet. Met deze adviseur heeft hij maandelijks contact om de voortgang te bespreken. Met deze adviseur maakt hij afspraken wat hij iedere maand voor ons op de bank reserveert om de lening terug te betalen. Wanneer bestuursleden in Kisumu de Projecten bezoeken betaald hij een gedeelte van de lening terug. In overleg tussen bestuur en Francis wordt Austin, degene die al jaren de melk levert aan St. Clare hiervoor benadert.

Francis en zijn adviseur

Tijdens het verblijf van Maria in november 2011 heeft Maria samen met hem en Austin alle zaken geregeld en is het samenwerkingscontract ondertekend.
Op de eerste plaats is er een vergunning aangevraagd bij de gemeente Kisumu voor zijn standplaats. Daarna heeft Maria samen met hem alle materialen en voorraden gekocht. Als “winkelpand” is bij de plaatselijke Coca Cola fabriek een kiosk gekocht. Deze heeft Francis met hulp van de Coca Cola fabriek opgeknapt, de apparatuur is geïnstalleerd, de voorraad is afgeleverd en na enige opstart problemen lopen de zaak goed.

De afgelopen jaren heeft Francis een groot gedeelte van zijn lening terug kunnen betalen. Het streven is om de gehele lening in 2016 / 2017 terugbetaald te hebben.

Hij heeft de afgelopen jaren wel met tegenslagen te maken gehad. Er is twee keer ingebroken in zijn kiosk en door brand is er een keer een gedeelte van de inventaris verwoest.

Francis is op administratief/ management vlak een opleiding blijven volgen en heef t deze inmiddels afgerond. Helaas, lukt het tot nu toe niet om een reguliere baan te krijgen.

Het jaar 2015 is voor Francis een bijzonder jaar geweest. Hij is in dit jaar getrouwd met Sharon en heeft een zoon gekregen, waar hij erg trots op is.

Sharon neemt sinds die tijd een groot gedeelte van het werk in de kiosk voor haar rekening. Wat we bijzonder waarderen is dat Francis en Sharon nu ook enkele jongeren steunen door hen in de zaak te laten werken tijdens schoolvakanties.  Als tegenprestatie mogen zij tijdens de vakanties bij hen in huis wonen en kunnen zij wat extra’s  verdienen om schoolmateriaal te kopen.

We hopen dat Francis er in slaagt een vaste baan te krijgen en dat zij samen voldoende geld kunnen generen om voor het gezin te zorgen.  We wensen Francis en Sharon een goede toekomst toe.

Update 2018
Francis en Sharon zijn ondertussen ook trotse ouders van een dochter geworden. Lange tijd hebben zij op het terrein bij de kiosk, of zoals zij het zeggen canteen, gewoond. Op dit moment is er een school op dat terrein. Goed voor de business, echter zijn ze wel moeten verhuizen.

Update 2021
Helaas heeft Francis zijn kiosk moeten sluiten. Het terrein is verkocht en het is hem niet gelukt een nieuwe locatie te vinden voor zijn kiosk. De Coca Cola fabriek heeft de kiosk inmiddels opgehaald.
Francis heeft momenteel een baan in de bouw.