Food for Kisumu, we vragen hulp!

Corona houdt ons allen bezig. Dierbaren ontvallen ons of we kunnen hen ineens moeilijk bezoeken. We maken ons zorgen over familie en vrienden qua gezondheid en werk.
Ook in Kenia hebben vele mensen het zwaar. Een lockdown zoals nu in Kenia plaatsvindt betekent geen werk en geen werk betekent automatisch geen inkomen. Daarbij zijn, net als in Nederland, ook daar de scholen gesloten en hebben de ouders ineens meer monden te voeden, omdat veel kinderen normaal naar een kostschool gaan. De Keniaanse overheid doet er van alles aan om de mensen binnen te houden en hen in te lichten over de corona maatregelen, maar er is totaal geen financieel vangnet. Vele mensen lijden daardoor honger.

De afgelopen weken hebben we als bestuur van Amara contact gehad met onze mensen in Kenia en hebben we regelmatig gesproken over wat we kunnen doen voor “onze Amara familie” in Kisumu. Natuurlijk willen wij de mensen van al de projecten helpen.
We hebben concrete plannen gemaakt en we zijn inmiddels gestart met financiële ondersteuning zodat er voedsel gekocht kan worden. 

Onze Amara familie in Kisumu kan uw hulp goed gebruiken!

Voor €20,- steunt u 1 gezin voor 1 maand met een voedselpakket. Natuurlijk zijn alle bedragen meer dan welkom!

Maak uw bijdrage over naar NL52 RABO 0148319394 tnv Amara Foundation ovv Donatie Corona. 

Of gebruik eenvoudige doneer knop van de fundraising actie. Hiervoor wordt wel €0,25 en 1,9% van jouw donatie ingehouden om deze eenvoudige manier van doneren mogelijk te maken. 

Onze concrete actieplannen:

  • We hebben begin mei alle ouders van de 17 meervoudig gehandicapte kinderen een extra donatie gestuurd van €20. Ons voornemen is dit de komende twee maanden te herhalen.
  • We hadden begin mei een aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen, voor ondersteuning van het uitdelen van voedselpakketten bij het Project re-integratie van St. Clare. Helaas is deze aanvraag afgewezen in verband met het ontbreken van een nog geldig registratienummer. St. Clare kinderhuis heeft keurig op tijd een aanvraag ingediend voor het verlengen van het registratienummer. Deze aanvraag is ook in behandeling genomen. Echter door covid-19 zijn er geen kantoren open. In Kenia zijn er nauwelijks mogelijkheden om thuis te werken en daardoor ligt deze registratieaanvraag volledig stil. 
  • We zullen nu per direct met uw hulp de voedselpakketten voor de gere-integreerde kinderen van kinderhuis St. Clare mogelijk maken.
  • Vanaf begin mei zijn er voedselpakketten, ook ter waarde van €20, uitgedeeld aan het bestuur, de coaches en 45 behoeftige gezinnen van voetbalclub Urusi in de wijk Manyatta in Kisumu. Totaal van 52 pakketten.
    Het bestuur van Urusi en onze goede vriendin Molly in Kisumu gaan dit organiseren.
    Ook dit willen we als het financieel haalbaar is twee maanden herhalen.
  • Na de eerste ronde voedselpakketten uitgedeeld te hebben aan de leden van voetbalclub Urusi hebben we een aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen, voor ondersteuning bij het uitdelen van voedselpakketten bij dit Project. Deze aanvraag is goedgekeurd wat betekent dat Wilde Ganzen 50% van de kosten bijgedragen heeft tot en met de maand augustus.
  • We hadden de intentie om alle hulpbehoevende mensen van onze projecten minimaal 3 maanden te voorzien van voedselpakketten. In de vergadering van september hebben we besloten dat we de voedselpakketten in elk geval nog tot het einde van dit jaar maandelijks zullen uitdelen.