Donaties, een warm hart voor Amara

De afgelopen maanden hebben verschillende mensen contact met ons opgenomen m.b.t. hoe kunnen we het best doneren aan Amara Foundation. In het bestuur hebben we besloten om daar in deze nieuwsbrief extra aandacht aan te besteden. 

In welke vorm ontvangen wij donaties:

 1. Vrienden/kennissen/familieleden van bestuursleden geven een bedrag aan een van de bestuursleden. Dit bedrag wordt altijd direct op de rekening van Amara gestort. 
 2. Vrienden/kennissen van Amara doneren rechtstreeks op de bankrekening van Amara. De donateur bepaalt iedere keer opnieuw welk bedrag gedoneerd wordt. Dit kan bijv. wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. Omdat we ANBI stichting zijn, (Algemeen Nut Beogende Instelling) door de belastingdienst erkend Stichting voor goede doelen kan het bedrag aftrekbaar zijn van de belasting. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.
  Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als u online aangifte doet, hebben wij uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.
 1. Vrienden/kennissen van Amara vullen een incasso machtiging in. Maandelijks, per kwartaal of een keer per jaar wordt de incasso geïncasseerd door Amara. U kunt dit bedrag aftrekken van uw belasting. Zie schuingedrukte tekst hierboven. 
 2. EEN DONATIE DIE VOLLEDIG AFTREKBAAR IS VOOR DE BELASTING IS EEN ZOGENAAMDE PERIODIEKE GIFT. Vrienden/kennissen vullen samen met het bestuur van Amara een formulier in ”PERIODIEKE GIFT”. Amara kan u dit formulier toesturen, u kunt het ook downloaden op de site van de belastingdienst. Er is een formulier voor de sponsor en een formulier voor de ontvanger (Amara). U sluit dan een overeenkomst met Amara en meldt dat u 5 opeenvolgende jaren een bedrag aan Amara doneert. U bepaalt zelf de hoogte van de donatie (minimaal €60 per jaar). U kunt uw donatie via een incasso laten lopen of zelf het bedrag jaarlijks of in termijnen overmaken op de bankrekening van Amara. Het volledige bedrag, zoals opgenomen in de overeenkomst kunt u jaarlijks volledig aftrekken van de belasting. Wat voor u als donateur een voordeel met zich meebrengt.
 3. Steun aan Amara via een testament.
  Als donateur, vriend van Amara, steunt u ons met uw donatie, u heeft een band met ons. Steeds meer mensen besluiten daarnaast ook (een deel van) hun nalatenschap te schenken aan een goed doel. Heeft u hierover ook al eens nagedacht? Wilt u Amara ook na uw overlijden nog steunen? Omdat u het belangrijk vindt dat er ook na uw overlijden wordt doorgewerkt aan het ideaal dat u heeft.
  Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende.
  Als ANBI stichting hoeven we geen successierechten te betalen over uw nalatenschap of legaat.

Dit ter informatie. Heeft u over bovenstaande nog een vraag, neem dan contact op met een van de bestuursleden of via de mail van Amara Foundation administratie@amarafoundation.org