Deborah

In mei 2012 heeft Amara Foundation een microkrediet verstrekt aan Deborah.

Deborah kennen we omdat we voor haar kind therapiekosten en reiskosten naar de therapie betalen.

Tijdens het bezoek aan Kisumu in november 2011 heeft ze bij Maria een verzoek ingediend voor een microkrediet om een kippenfarm te starten. In de bestuursvergadering hebben we dit besproken. Maria van Bergen (de vrijwilligster) en Maria en Lisanne zouden tijdens hun bezoek aan Kisumu in april/mei het idee samen met haar verder uitwerken en bekijken of het een realistisch plan was.

Deborah is getrouwd maar zorgt alleen voor haar vier kinderen. Ze heeft geen vaste bron van inkomsten. Toen we met haar in gesprek waren en alle kosten, alle voor-en nadelen, alle risico’s op een rijtje zette nam ze het besluit niet te starten met een kippenfarm. Ze zou graag, net als mama Carolyne, een groentekraam willen beginnen. De winst is mogelijk kleiner maar de risico’s zijn ook kleiner.

In het dorp waar ze woont kent iedereen haar en er is een mogelijkheid om aan de straat maïs, tomaten, bonen etc. te verkopen. Ze had concrete plannen op welk tijdstip haar inkopen te doen in de stad en hoe het te verkopen in haar dorp.

We hebben ook voor haar een contract opgesteld waarin de voorwaarden staan omschreven. De lening is een renteloos voorschot. Als voorwaarde hebben we gesteld dat ze een account bij een bank moet openen. We vinden het belangrijk dat ze een reserve opbouwt van de winst. Dit voor extra uitgaven (bijvoorbeeld schoolgeld), voor slechtere tijden en om een klein bedrag voor aflossing apart te houden.

Als extra “start bonus” hebben we haar twee tassen vol mooie (tweedehands) kinderkleding gegeven. Via een vriendin van bestuurslid Evelien zijn die bij ons terecht gekomen.

We wensen mama Deborah heel veel succes toe met haar “shop”!

We hebben aan beide vrouwen gevraagd of zij elkaar willen helpen als dit nodig is. Ze kunnen ervaringen uitwisselen, in- en verkoop tips aan elkaar geven, elkaar mogelijk helpen met inkoop van spullen bij ziekte of drukte.

De intentie om elkaar te steunen was zeker aanwezig.

 

Update april 2014

Deborah heeft de afgelopen jaren haar handel beetje bij beetje uitgebreid. Ze heeft een goed verkooppunt aan een drukke doorgaande weg ongeveer een half uur lopen van haar huis. Door meer financiële ruimte lukte het grotere hoeveelheden in te kopen en dus ook meer te verkopen. Ze kocht mais in de tijd dat die erg goedkoop was, bewaarde een voorraad en verkocht de mais in de duurdere (droge) periode.

Beide factoren zorgden voor meer winst. Tijdens bezoeken van bestuursleden konden we haar wat extra spullen geven om te verkopen, soms kleding, soms tassen. Spullen van goede kwaliteit die wij in Nederland van sponsors krijgen.

Van de winst heeft zij o.a. een geit gekocht, een kalfje, wat kippen en heeft ze een groentetuin om haar huis aangelegd. Daarnaast, het allerbelangrijkste,  kan ze de kosten die samenhangen met de verzorging van haar kinderen betalen.

 

Update april 2015

In april 2015 heeft  Deborah  aan Amara Foundation het laatste geld van haar lening terugbetaald. Haar handel loopt goed. Ze heeft een goed inkomen,  het lukt haar om voor haar kinderen te zorgen en wat geld te sparen  voor eventuele extra, onvoorziene kosten.

Amara Foundation is erg trots op haar. Wanneer bestuursleden in Kisumu zijn proberen we haar op te blijven zoeken.

 

Update maart 2021

In 2020 heeft Deborah haar handel moeten sluiten vanwege COVID-19. Daardoor was zij volledig ingeteerd op haar spaargeld en niet in staat zelfstandig haar handel weer op te starten. Begin 2021 hebben wij besloten Deborah opnieuw te helpen om een herstart mogelijk te hebben. Wij hebben haar een gelddonatie gegeven en de aangevuld met een lening. Op deze manier is zij weer vol goede moed van start gegaan met haar bedrijf. 

In Kenia zijn op dit moment gelukkig erg weinig gevallen van COVID-19 bekend en het normale leven na een lange lockdown weer op aan het starten.

Wij wensen Deborah weer veel succes met de herstart van haar bedrijf.