Carolyne

In mei 2012 heeft Amara Foundation een microkrediet gegeven aan Carolyne.

Carolyne kennen we omdat we voor haar kind therapiekosten, reiskosten naar de therapie en schoolgeld betalen.

Tijdens het bezoek aan Kisumu in november 2011 heeft ze bij Maria een verzoek ingediend voor een microkrediet. In de bestuursvergadering hebben we dit besproken en het initiatief gehonoreerd. Maria en Lisanne zouden het idee samen met haar verder uitwerken tijdens hun bezoek aan Kisumu in april/mei 2012.

Carolyne is een alleenstaande vrouw met vier kinderen. Ze heeft nu een kleine handel, verkoopt o.a. maïs. Ze verdient te weinig om op een goede manier voor haar kinderen te kunnen zorgen. We hebben met elkaar gesproken hoe we haar zouden kunnen helpen. Wat ligt binnen ons budget, wat ligt binnen haar mogelijkheden. Carolyne kwam met de vraag of wij haar een startbedrag wilde lenen om haar (al bestaande) handel uit te breiden.

Ze gaat nu één keer per maand naar een grote markt in Kisumu, koopt daar een hele grote zak maïs, verdeelt deze in 50 kleine porties en verkoopt die door. Ze houdt hier geld aan over maar te weinig om meer in te kopen. Ze verwacht dat als ze meer inkoopt ze zeker ook meer kan verkopen, er is een afzetgebied in het dorp waar ze woont.

We hebben een contract opgesteld waarin de voorwaarden staan omschreven. De lening is een renteloos voorschot. Als voorwaarde hebben we gesteld dat ze een account bij een bank moet openen. We vinden het belangrijk dat ze een reserve opbouwt van de winst die ze maakt. Dit voor extra uitgaven (bijvoorbeeld schoolgeld), voor slechtere tijden en om een klein bedrag voor aflossing apart te houden.

Als extra “start bonus” hebben we haar 35 nieuwe shirts gegeven. Dit uit de voorraad van gekregen spullen van Omroep Brabant.

We wensen Carolyne heel veel succes toe met haar “grotere shop”!

Update april 2014

Het eerste jaar heeft Carolyne al een gedeelte van haar lening af kunnen lossen.  In april 2014 lukte dit echter niet. Zowel Carolyne als haar jongste zoon zijn enkele maanden ziek geweest. In de tijd dat haar zoontje in het ziekenhuis lag, was Carolyne daar ook iedere dag om gedeeltelijk zelf voor haar zoontje te zorgen. Het geld wat ze gereserveerd had om Amara Foundation terug te betalen en haar persoonlijke reserve waren helemaal op. Deels vanwege het feit dat de handel geen doorgang kon vinden, deels vanwege de hoge kosten medicatie en ziekenhuis verblijf.

We hebben samen gekeken hoe verder.  In overleg met Samoo, (de therapeut in het ziekenhuis die moeder en kind goed kent) moeder en bestuurslid van Amara Foundation zijn de volgende afspraken gemaakt:

Amara Foundation betaald voor het komende jaar een ziekenfondsverzekering voor moeder en haar kinderen. Haar zoontje is regelmatig ziek, dit zorgt ervoor dat moeder regelmatig  onverwachte kosten heeft.  Een ziektekostenverzekering voor het hele gezin lijkt een goede keus. Amara Foundation betaalt het eerste jaar, moeder betaalt vanaf volgend jaar de premie zelf. Kosten €30,- op jaarbasis.

Carolyne vraagt om haar nogmaals een lening te verstrekken om opnieuw haar “business”

op te kunnen starten. We stemmen hiermee in.

 

We stellen een nieuwe overeenkomst op en wensen Carolyne veel succes!

 

Update najaar 2015

Carolyne heeft de afgelopen periode kleine bedragen terugbetaald van haar lening. Ze heeft veel geld nodig om de schoolkosten van haar oudste zoon te betalen, hij volgt nu middelbaar onderwijs. Met name de start op een nieuwe school brengt hoge kosten met zich mee, boeken, uniform, schoolgeld. We stimuleren haar, twee keer per jaar een klein bedrag te rug te betalen. Ze genereert meer inkomsten voor haar gezin maar de kosten van levensonderhoud en schoolgeld zijn gestegen.

Vanaf april 2015 betaalt Carolyne maandelijks de ziektekosten verzekering voor haar gezin.

We houden contact met haar en wensen haar veel succes toe.

 

Update najaar 2016

In het voorjaar 2016 ontmoetten we Carolyne weer. Ze kan op dat moment niets terugbetalen van de lening maar vertelt vol trots dat ze een nieuwe huis van golfplaten heeft gebouwd. Dat haar oudste zoon, zoals hier gebruikelijk, een huis heeft gebouwd op de grond die eigendom van de familie is. Op het familieland, bouwen alle zonen een huis. Dat is ook de plek waar ze steeds naar terugkeren als ze eventueel later in de stad gaan wonen en werken. De dochters gaan later wonen op het land van de schoonouders.

De inkomsten zijn goed, ze kan het schoolgeld voor haar kinderen betalen. Voor haar hele gezin betaald ze iedere maand de ziektekostenverzekering.

 

Update juni 2017

In het najaar zijn er helaas problemen met haar jongste zoon. In verband met een vergroeiing in beide voeten moet hij worden geopereerd. De ziektekostenverzekering betaalt de helft van de operatiekosten, Amara Foundation heeft de andere helft betaald. Voor moeder betekent het dat haar handel enkele weken geen doorgang kan hebben. Gelukkig had ze een reserve opgebouwd en kan ze deze periode overbruggen. Ze gaat met haar zoon mee naar het ziekenhuis, ruim 200 km. van Kisumu vandaan. De reis- en verblijfkosten heeft Amara Foundation gedeeltelijk meebetaald.

Dit is echt een voorbeeld van hoe kwetsbaar een gezin is wanneer er problemen ontstaan. Gelukkig heeft moeder al jaren haar ziektekostenverzekering betaald zodat deze kosten enigszins meevielen.

We wensen haar jongste zoon, die inmiddels twee operaties heeft doorstaan, een voorspoedig herstel toe en moeder weer veel succes met het hervatten van haar werkzaamheden.