Bridget

Bridget, geboren aug-2007

Deelname aan Project Therapie vanaf augustus 2008

Bridget is het 1e kind van papa Kennedy en moeder Lydia.
Een leuk gezin waarvan beide ouders erg betrokken zijn bij de therapie van Bridget.
Het komt niet vaak voor dat de vader zich betrokken voelt bij een gehandicapt kind in Kenia. Vader is kostwinner voor het gezin als kledingverkoper. Door een hersenverlamming als gevolg van zuurstoftekort na de geboorte heeft Bridget een ontwikkelingsachterstand. Ze is microcefaal en heeft dus onderontwikkelde hersenen. Daarbij heeft zij een sensorisch integratie probleem, wat betekend dat zij anders reageert op prikkels dan dat je zou verwachten.
Haar spieren zijn verslapt en moeten getraind worden om sterker te worden.
Zij komt sinds augustus 2008, 3x per week naar de therapie. Amara Foundation heeft deze ouders een zit-, statafel gedoneerd om thuis ook te oefenen en een plek te hebben waar Bridget veilig kan zitten en staan.

Update 2010

Samoo meldt in 2010 dat hij erg tevreden is over haar ontwikkeling. De therapie heeft een grote vooruitgang laten zien. Op dat moment kon zij zelf zitten, rollen, kruipen en lopen met een looprek. Ook begon zij wat woordjes te zeggen. Eind 2010 zijn ouders vanwege werk vertrokken uit Kisumu. Na een klein jaar zijn ze weer teruggekeerd. Moeder heeft zich weer bij de therapie gemeld. Helaas was Bridget erg teruggevallen in haar ontwikkeling. Op advies van Samoo is vanaf dat moment weer gestart met drie keer per week therapie. Ze heeft een nieuwe, grotere zit-, statafel gekregen en Samoo heeft nieuwe braces gemaakt voor haar onderbenen. We hopen dat de ontwikkeling weer voorspoedig gaat verlopen. De kans voor Bridget op een toekomst met school wordt hierdoor groter en zullen wij als Amara Foundation zeker ondersteunen.

Update oktober 2012

Moeder en Bridget bezoeken de therapie regelmatig en serieus.
Bridget maakt en positieve ontwikkeling door. Mogelijk kan ze in de nabije toekomst naar school.
Bridget heeft een nieuwe handbrace nodig, Amara Foundation gaat deze financieren.
Moeder heeft een verzoek om luiers te mogen kopen voor de dagen dat ze naar de therapie komt. We gaan bekijken of we dit, voor alle kinderen die niet zindelijk zijn, tijdens therapiedagen kunnen gaan betalen.

Update juni 2014

Sinds eind 2012 worden voor alle kinderen luiers vergoed voor die dagen dat ze naar de therapie komen. De situatie is gemakkelijker voor de moeders om te reizen met een kind wat nog niet zindelijk is. Maar ook de therapiebehandeling kan door het gebruik van luiers hygiënischer verlopen.
De moeders en de therapeuten zijn erg blij met deze regeling.
Bridget is het afgelopen jaar onderzocht door de oogarts. Er is vastgesteld dat ze erg slecht ziet. Moeder heeft het advies gekregen om heldere kleuren te dragen en zoveel mogelijk te zorgen voor goede verlichting. In die omstandigheden kan Bridget vormen waarnemen. Hulpmiddelen of een operatie zijn niet mogelijk.
Bridget kan bijna alleen lopen op dit moment. Vooral de bewegingsonrust vanuit haar hoofd zorgt ervoor dat ze niet stabiel staat en loopt. Bridget heeft onlangs weer nieuwe spalkjes gekregen voor haar handen.

bridget_1

Moeder wil graag dat Bridget naar school gaat. Bridget is dan aangewezen op een school voor slechtziende en blinde kinderen. Moeder gaat op korte termijn kijken of het St. Anthony Home in Awasi een goed plekje zou kunnen zijn voor Bridget. We hebben er bij moeder op aangedrongen dat ze goed kijkt hoe de kinderen die onzelfstandig zijn, geholpen en verzorgd worden. Ook de mogelijkheid van therapie in die omgeving zal besproken moeten worden. We horen van moeder of via Samoo of dit een mogelijkheid is voor haar. Wanneer Bridget daar naar zou gaan, zal Amara Foundation het schoolgeld betalen.
Moeder bezoekt trouw de therapie.

Update mei 2015

Eind 2014 is Bridget geplaatst in het St. Anthony Home in Awasi. Amara Foundation gaat de schoolkosten betalen, de aanschaf van uniform, schoolschoenen en de eerste benodigdheden.
Het tehuis wordt geleid door de Franciscaner Sisters van Luak. Een orde die van oudsher voortkomt uit een zusterorde in Oudenbosch Nederland.
Moeder is erg enthousiast over de plaatsing, ze meldt dat Bridget erg goed verzorgd wordt. Moeder vraagt aan de bestuursleden die in april/mei de projecten bezoeken of zij Bridget mee terug willen brengen na de paasvakantie, zodat ze met eigen ogen het tehuis kunnen zien. Dan doen we graag. Het is een lange reis met een busje vanuit Kisumu en dan nog een lange rit achter op de brommer; en daar staat dan in de middle of nowhere het kleine tehuis.
Bridget kan nu kleine stukjes loslopen. De verzorgsters willen haar leren met een stok te lopen, vanwege haar slechte zicht loopt ze nu vaak tegen muren en andere obstakels. In het tehuis is een lange galerij waar ze veilig kan lopen, ze lijkt de weg te kennen. Herkent geluiden (stemmen) en reageert daar op.
In het gebouw is een kleine school waar kinderen op eigen niveau schoolactiviteiten krijgen aangeboden.
Het is hartverwarmend om te zien hoe moeder, andere moeders en de verzorgsters met haar en de andere kinderen omgaan.
Een fijn en veilig plekje voor Bridget om verder op te groeien.
In het tehuis is helaas geen mogelijkheid tot volgen van therapie. Tijdens vakanties blijft moeder met Bridget de therapie bij Samoo bezoeken.

Update december 2016

Bridget heeft het geweldig naar haar zin in het St. Anthony Home in Awasi. Ze loopt steeds beter, beweegt veel met haar hoofd, waardoor het lopen er onstabiel uit blijft zien. De verzorgsters zijn dol op haar.
Sinds april 2016 komt Daril, de ergo therapeut die via het werkervaringsproject (wat door Amara gefinancierd wordt) in het ziekenhuis werkt één keer per week een dag naar St. Anthony. Hij geeft therapie aan alle kinderen die het nodig hebben en adviseert de verzorgsters hoe met de kinderen om te gaan. Amara Foundation vergoedt de reiskosten. Zuster Marcella, de leidinggevende, is erg blij met dit aanbod voor “haar” kinderen.

bridget_2

Update juli 2018

Bridget woont nu alweer 4 ½ jaar in Awasi op St. Antony spacial boarding school. Dankzij haar moeder hebben de geweldige plek in Awasi leren kennen. Bridget beweegt minder met haar hoofd dan voorheen. Dit zorgt ervoor dat ze stabieler loopt. Ze voelt zich in Awasi helemaal thuis. Ze ziet erg slecht, maar weet zich uitstekend te bewegen in het gebouw en buiten.

In 2017 heeft Bridget nieuwe braces gekregen van Turboplast.

In Awasi neemt Bridget deel aan de therapiesessies van de therapeut Ewan (werkervaringsplek vanuit Amara) die twee keer per week Awasi bezoekt. (zie update Jennifer juli 2018)

Moeder is nog steeds heel blij met de plek voor haar dochter.

Moeder volgt op het moment een kappersopleiding, Amara Foundation heeft haar hierbij ondersteund vanuit het Project hulp aan individuen. In het najaar vinden de examens plaats. We hopen dat ze de opleiding succesvol af kan ronden.

Amara Foundation betaalt de school en de kosten voor boarding (24-uurs opvang). Tijdens vakantie bezoekt Bridget twee keer per week de therapie. Amara foundation betaalt kosten voor therapie en reiskosten.

Update juni 2020

Bridget en haar moeder hebben een zeer bewogen jaar achter de rug. Eind september was er een week een zogenaamde “short break”. Een korte vakantie, in heel Kenia voor alle kinderen die onderwijs volgen op een schoolinternaat. Hier hoort ook St. Anthony in Awasi bij. De 24- uurs opvang voor meervoudig gehandicapten waar Bridget verblijft. Bridget maakte het goed in Awasi. Liet zich zien als een vrolijk meisje. Geniet van muziek en lekker wat rond drentelen. Bridget is tijdens de vakantie tegen een kokend hete theepot aangelopen. Ze heeft daarbij zeer ernstige brandwonden opgelopen. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In die tijd was er een staking in het ziekenhuis wat voor de nodige problemen heeft gezorgd. Bridget is na drie weken ontslagen. Ook mede door de staking is de overdracht/ het ontslag niet goed verlopen. Moeder kwam met Bridget thuis (1 ½ uur reizen van Kisumu) maar er was geen goede zorg geregeld. Eind oktober kwam moeder weer voor de eerste keer in het ziekenhuis in Kisumu. Bridget zag er erg slecht uit, sterk vermagerd en alle brandwonden waren open wonden, enkele wonden zeer ernstig ontstoken. Op dat moment was ook een van de bestuursleden van Amara in Kisumu. Samen met moeder en therapeut Samoo hebben we een plan opgezet voor de daarop volgende maanden. Moeder heeft een logeerplek in Kisumu kunnen regelen zodat ze dagelijks naar de therapie in het ziekenhuis kon komen. Daar werden de wonden dagelijks verzorgd en Bridget kreeg therapie. Doordat ze weken van de pijn in een bijna foetus houding had gelegen was ze erg stijf. Haar armen werden door Samoo in nieuwe braces gezet om weer een normale houding terug te komen. Bridget kon voorheen lopen, was zindelijk. Nu kon ze niet meer lopen, was niet meer zindelijk, was ondervoed, had veel vocht verloren door de vreselijke wonden. Amara heeft de daarop volgende maanden medicatie, olie i.v.m. massage, luiers i.v.m. de noodzakelijke hygiëne, de dagelijkse reiskosten van de logeerplek naar de therapie in het ziekenhuis en extra geld voor voeding betaald. 

Stapje voor stapje is ze opgeknapt. Tot aan de corona periode, half maart, kwam Bridget nog twee keer per week naar de therapie. Vanaf half januari woont moeder met Bridget weer thuis en tot maart reisde ze voor twee opeenvolgende dagen naar Kisumu. We betalen nu geen luiers meer maar moeder heeft in maart geld ontvangen om een potje te kopen voor haar. Het lopen gaat weer redelijk. Moeder masseert Bridget op advies van Samoo nu zelf. Bridget zal zeker negatieve gevolgen ondervinden van het feit dat er nu geen professionele therapie mogelijk is. 

Bridget woont dus al vanaf september 2019 bij moeder. St. Anthony in Awasi blijft in ieder geval gesloten tot 1 september 2020 (regeling vanuit regering i.v.m. corona). We hopen dat Bridget dan weer in kan stromen. In Awasi wordt Bridget gemist. Ze voelt zich daar erg thuis en voelt zich daar veilig. Ondanks haar slechte zicht weet ze precies hoe ze haar rondje kan wandelen. De verzorgsters zijn dol op haar. 

Bridget heeft evenals alle andere kinderen van het project therapie een NHIF card (ziektekosten kaart) ontvangen in 2019 en dit is voortgezet in 2020. De therapie kosten en haar verblijf in het ziekenhuis zijn vergoed vanuit de NHIF card.

Wat betalen we het komend jaar voor Bridget: onderwijs en verblijfkosten St. Anthony in Awasi, de kosten die bij deze plaatsing horen zoals schooluniform en schoenen, vervoer naar de therapie tijdens de schoolvakanties, de incidentele hulpmiddelen die Bridget nodig heeft en natuurlijk de eventuele kosten die nog nodig zijn i.v.m. haar brandwonden. 

We hopen dat Bridget vanaf nu weer een positieve ontwikkeling door gaat maken. 

Moeder werkte als kapster en heeft vanaf oktober niet meer kunnen werken. We hopen dat ze haar business weer snel op kan pakken.