Beatrice

Voorjaar 2019 heeft Amara Foundation een microkrediet verleend aan Beatrice.

Beatrice kennen we al jaren omdat haar dochtertje deelneemt aan het Project Therapie. 

De jaren hiervoor had ze af en toe een baan en kon eigen inkomen genereren. Maar ze kwam steeds weer in de problemen omdat ze als moeder met handen en voeten gebonden was aan de intensieve zorg voor haar kind.  

Najaar 2018 kwam in een gesprek met een van de bestuursleden de vraag naar voren of we haar wilden ondersteunen middels een lening met de opstart van een zogenaamde “MPesa shop” in haar dorp. 

In het kort, wat is een MPesa shop: Een MPesa shop is een “kantoortje” (vaak een keet van golfplaten met een raam en deur met tralies ervoor) waar je via je telefoonnummer mobiel kunt bankieren. Er zijn geen bankkosten aan verbonden. Het is opgericht om het armste gedeelte van de bevolking de kans te bieden te bankieren op een goedkope manier. Zodra een gebruiker zich registreert voor MPesa met zijn telefoonnummer, kan hij geld storten en ophalen bij een agent die een kantoortje beheert. De agent controleert of er saldo is en betaalt direct uit. Een MPesa-gebruiker kan ook geld naar anderen overmaken via een menu op zijn telefoon. Contant geld kan dus direct, veilig en gemakkelijk van de ene plaats naar de andere worden gestuurd. Dit in tegenstelling tot voorheen waarbij geld door een portier, meestal een vriend of familielid naar de beoogde ontvanger werd gestuurd. De MPesa shops staan overal in Kenia. Als agent krijg je voor iedere transactie een klein bedrag. 

In het dorp waar Beatrice woont, was degene die de MPesa shop beheerde, gestopt met de werkzaamheden. Ze kon de shop voor een redelijke prijs overnemen en was er vast van overtuigd hiermee inkomsten te kunnen genereren. Het grote voordeel was echter ook dat Beatrice haar kind mee kon nemen naar haar shop en de dagelijkse verzorging zelf kan blijven doen. De twee dagen in de week dat ze naar Kisumu moet reizen voor de noodzakelijke therapie van haar kind opent ze alleen in de namiddag haar bedrijf. 

Als bestuur hebben we ingestemd met een lening om een start mogelijk te maken. 

Begin 2019 is ze officieel gestart met haar MPesa shop. Eind 2019 ontvingen we de eerste aflossing. De zaken lopen voorspoedig. Ook haar dochtertje reageert positief op de zeer regelmatige en goede verzorging die zij nu krijgt. 

Helaas maart 2020, de wereld veranderde: Covid 19. De volledige lockdown, geen handel, geen inkomsten legt ook de MPesa shops stil. Vanaf najaar 2020 begint de handel weer enigszins op gang te komen in Kenia en heeft Beatrice weer wat meer inkomsten. 

We wensen Beatrice de komende jaren nog veel succes toe.