Amara Foundation kijkt terug op het jaar 2019

Terugkijken op een jaar Amara Foundation is terugkijken naar hele mooie momenten en hele verdrietige momenten. 

Vanuit het Project Therapie hadden we dit jaar met drie zeer verdrietige gebeurtenissen te maken. Het overlijden van Lavin en Joyce was natuurlijk op de eerste plaats voor de familie erg verdrietig. Wat zullen de ouders, broers en zusjes hun lieve dochter en zusje missen. Het afscheid was bij beiden indrukwekkend. De betrokkenheid van de andere moeders vanuit het Project Therapie was hartverwarmend. We wensen beide families heel veel sterkte toe. Als derde punt willen we Bridget noemen. Ook een van de kinderen vanuit het Project Therapie. Zij heeft eind september ernstige brandwonden opgelopen in huis en is nog steeds herstellende. We helpen, de afgelopen maanden maar ook de komende maanden, moeder en Bridget met alle mogelijke hulpmiddelen die nodig zijn zoals verband- en verzorgingsmiddelen, luiers, therapie en extra vergoeding voor reiskosten. We hopen dat Bridget voorspoedig herstelt. 

Gelukkig zijn er daarnaast hele mooie dingen te melden:

Het aantal kinderen wat op St. Clare verblijft loopt steeds meer terug. Dit mede door het feit dat het aantal kinderen wat bij familie wordt geplaatst sterk toeneemt. Het re-integratie traject wordt door Amara dan ook steeds meer ondersteund. St. Clare Childrenshome is een mooie plek waar men goed voor de kinderen zorgt. Maar een “thuis” wens je ieder kind toe. 

Vanuit het Project therapie bezoeken inmiddels 12 kinderen een school. De ouders maar ook wij zijn super trots! Drie kinderen bezoeken een reguliere basisschool met een afdeling special zorg. Een kind bezoekt een schoolinternaat voor dove kinderen gedurende 8 maanden per jaar, tijdens de 4 maanden schoolvakantie woont ze bij moeder. Acht kinderen bezoeken een schoolinternaat voor meervoudig gehandicapte kinderen. Voor twee kinderen, is gezien hun ontwikkeling, schoolplaatsing nog niet mogelijk. Zij bezoeken de therapie in het ziekenhuis enkele dagen per week. 

Samoo, de ergo therapeut die voor ons de spil is binnen het Project Therapie, heeft een uitgebreide bedankbrief geschreven voor deze nieuwsbrief. Een brief die niet alleen voor ons bestemd is, maar zeker voor u als sponsor! 

Vanuit Project Sport voetballen er ruim 150 jongeren bijna dagelijks onder leiding van 5 enthousiaste coaches. Zij spelen met 5 teams, heel fanatiek, competitie. 

Vanuit Project Hulp aan Individuen druppelen de terugbetalingen van de micro kredieten beetje bij beetje binnen. Enkele leningen zijn dit jaar weer volledig terugbetaald. Geweldig! Petje af voor deze hardwerkende vrouwen! 

 

We blijven ook de komende jaren deze vier Projecten handhaven. Ieder jaar komt er wel weer een “aanvulling” en/of koerswijziging in overleg met de mensen in Kisumu. 

Als topics van dit jaar: 

  • Een NHIF (ziektekosten) kaart voor alle families die deelnemen aan het Project Therapie. 
  • We financieren een full time therapeute voor alle meervoudig gehandicapte kinderen in Awasi. 
  • Een aangepast hulpprogramma voor een van de families die tijdens de vakantiemaanden 5 kinderen opvangt die op St. Clare verblijven. 
  • De start van een inkomen genererend project voor voetbalclub Urusi. Ze hebben een Amara video hal gebouwd, zodat mensen voetbalwedstrijden kunnen komen kijken tegen een kleine betaling. 

We blijven de ANBI status houden maar hebben ook in 2019 weer de officiële CBF verklaring gekregen. Een onafhankelijke toetsing geeft aan dat we goed bezig zijn! Onze stukken kloppen, we zijn transparant, besteden onze donaties zoals we beloven. 

 

Het eind van het jaar willen we natuurlijk ook gebruiken om iedereen te bedanken voor de ondersteuning aan Amara Foundation. Donaties groot of klein, maandelijks of jaarlijks, het doneren van spullen voor de rommelmarkt, het gratis verzorgen van drukwerk, de vrijwilligers die gedeeltelijk de boekhouding verzorgen, gratis accountantsverklaring verstrekken, de helpers bij rommelmarkten, kopers van onze Afrikaanse spullen (o.a. Wereldwinkel Berlicum/St. Michielsgestel, Nistelrode), scholen die zich inzetten voor ons, donateurs die spullen maken of brengen voor de projecten in Kisumu. Een grote kring mensen zorgt ervoor dat wij ondersteuning kunnen bieden in Kisumu. Iedereen heel erg hartelijk bedankt. We hopen dat u ons ook in 2020 weer steunt. 

We willen op deze plek donateur Francien Rovers gedenken. Zij overleed 20 december 2018,  tijdens haar afscheidsdienst werd op haar verzoek, in plaats van bloemen, een donatie voor Amara Foundation gevraagd. 

 

Carmen, Evelien, Martine, Maria en Lisanne wensen u een gelukkig kerstfeest en een gezond 2019!