2018 februari, update therapiekinderen

Er zijn enkele wijzigingen bij het project therapie.

In totaal nemen 16 kinderen deel aan het project therapie.

Vanaf 1-1-2018 volgen er 12 kinderen onderwijs. Wij zijn daar trots op, maar de ouders, voornamelijk moeders, in honderdvoud! Trots op hun kind maar ook blij dat zij nu de mogelijkheid hebben om eigen inkomen te gaan genereren.

Waar gaan de kinderen zoal naar toe:

4 kinderen gaan naar  de basisschool met enkele klassen voor Special Need Children bij de Disciples of Mercy

6 kinderen zijn geplaatst in het schoolinternaat voor meervoudig gehandicapte kinderen in Awasi.

Waarschijnlijk volgt hier een plaatsing nummer 7 in mei 2018

1 kind is geplaatst op een schoolinternaat voor dove kinderen

1 kind volgt onderwijs op een grote basisschool in de omgeving waar hij woont waar men ook geïntegreerd onderwijs aanbiedt

Al de kinderen komen tijdens de vakanties naar het ziekenhuis om therapie te krijgen. Om de therapie tijdens de schooldagen te continueren hebben we:

Een samenwerkingsovereenkomst met de Diciples of Mercy, zij hebben een gekwalificeerde kracht in dienst genomen (Felistas) en wij dragen bij aan de kosten. Gedurende het schooljaar werkt Felistas op school, tijdens de vier maanden vakantie werkt ze in het ziekenhuis op de afdeling ergotherapie bij Samoo. Met haar, de moeders van twee kinderen en Samoo is de afspraak gemaakt dat zij vanaf april (de eerst komende vakantiemaand) twee kinderen een keer per week therapie aan huis komt geven. De kinderen zijn inmiddels zo groot, zwaar en beweeglijk dat het vervoer naar het ziekenhuis wel heel veel energie kost voor de betreffende moeders. In plaats van geld voor vervoer voor moeder en kind ontvangt nu de therapeute het vervoersgeld.

Ewan, degene die via het werkervaringsproject op de afdeling therapie van het Russia ziekenhuis in Kisumu werkt, werkte het afgelopen jaar al een dag per week in Awasi (schoolinternaat voor meervoudig gehandicapte kinderen). In overleg met Ewan, zuster Marcella en Samoo hebben we dit nu uitgebreid van één naar twee dagen. Het aantal kinderen op de therapie is tijdens het schooljaar beduidend minder geworden en in Awasi is er een grote behoefte aan therapie bij veel kinderen. Ook Ewan ontvangt reis en verblijfkosten van Amara voor deze extra activiteit.

Door deze aanpassingen hopen we dat alle kinderen zich nog beter kunnen ontwikkelen.

Als bestuur is het fijn om samen te werken met de gemotiveerde en lieve moeders, de enthousiaste en deskundige therapeuten en de goede leerkrachten voor deze speciale groep kinderen. We hebben veel bewondering voor ze!